6 Tapaa miten RFID-teknologia auttaa vähentämään infektioiden vaikutuksia sairaaloissa

6 TAPAA MITEN RFID-TEKNOLOGIA AUTTAA TEHOSTAMAAN TOIMINTOJA SAIRAALOISSA

Sairaaloiden hoitohenkilökunta on nykyisessä kriisitilanteessa kovan paineen alla. Heidän työtään voidaan tukea monin eri keinoin RFID-teknologiaa hyödyntämällä. Sairaaloissa ajankäyttö tehostuu, kun hoidossa käytettävien välttämättömien laitteiden, kuten steriloitavien laitteiden ja sairaalasänkyjen, sijainti, puhdistus ja huolto pystytään toteuttamaan nopeasti. Asianmukaisesti hoidetuilla tukitoimenpiteillä voidaan rajoittaa infektioiden leviämistä.

1. Infektion leviämisen rajoittaminen

RFID-teknologian avulla voidaan vähentää henkilöstön kontakteja sairaalan omaisuuden tunnistamiseksi. Esineitä ei tarvitse kosketella, kun niiden sisältämät tunnisteet ja informaatio voidaan lukea joko kiinteällä tai käsikäyttöisellä lukijalla, joka voi olla myös mobiililaite. Esineiden ei tarvitse välttämättä olla näköetäisyydellä lukijaan, joten fyysistä kosketusta ei välttämättä tarvita, toisin kuin viivakoodin lukemisessa.

Tällaisia esineitä voivat olla mm. terveydenhuollon laitteet, operaatioihin käytettävät välineet tai patjat, jotka voivat olla bakteerien saastuttamia. RFID:n avulla nämä esineet voidaan paikantaa ja auditoida ilman, että niitä käsitellään fyysisesti. Tämä vähentää riskiä levittää infektioita kohteessa.

2. Tartunnan tunnistaminen ja kontrollointi

Pandemian aikana nopea reagointi on avainasemassa. RFID-teknologia auttaa nopeiden ja tehokkaiden toimenpiteiden toteutuksessa, joita tarvitaan tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi. RFID-teknologia auttaa tunnistamaan infektion saatuttamia laitteita, jotta ne voidaan puhdistaa ja sterilisoida eivätkä ole uhkana muille potilaille.

RFID:n avulla on mahdollista auttaa myös paikantamaan ja seuraamaan infektioon sairastuneita potilaita sairaalassa. Tämä auttaa kontrolloimaan viruksen leviämistä, kun sairastuneet voidaan pitää erillään muista potilaista.

3. Päivittäisten rutiinien toteutus ja omaisuuden tunnistaminen

Uusien potilaiden tartuntojen kontrollointi vie resursseja, ja niiden lisäksi sairaalan on pystyttävä jatkamaan muita päivittäisiä rutiineja ja tehtäviä. Sairaalan laite-, vaate-ja sairaalasänkyjen huollon on toimittava niin, että resurssit voidaan täysin hyödyntää. Aikaa ei voida hukata perustoimintojen suorittamiseen. RFID:n avulla paikannetaan tärkeän omaisuuden sijainti ja tehokas kierto.

4. Inventointi ja varastonhallinta

Varastojen ja tarvikkeiden määrän seuranta sairaaloissa on tärkeää. Erityisesti pandemian aikaan yleisimmin tarvittavien tarvikkeiden, kuten kasvosuojusten ja käsineiden, kierto on nopeaa. RFID-teknologian avulla voidaan seurata varastosaldoja reaaliaikaisesti ja varmistaa henkilökunnalle ajantasainen tieto tarvikkeiden määrästä. Varastoseurannan avulla henkilökunta voi säädellä tarvikkeiden käyttöä ja ohjata niitä sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Tarvikkeiden saatavuutta ja seurantaa sairaalan sisällä voidaan hoitaa esimerkiksi älykaappien avulla.

5. Potilaiden turvallisuuden ja hoidon laadun varmistaminen

Sairaalat käyttävät RFID-teknologiaa sairaalan ja laitteiden huollon, puhdistuksen ja jätehuollon toiminnan varmistamiseen. Laitteisiin kiinnitettävät tunnisteet sisältävät yksilöllisen tunnistenumeron, jonka perusteella laite ja sen käyttöhistoria voidaan tunnistaa ja todentaa. Näin laitteet voidaan paikantaa nopeasti ja niitä voidaan seurata huoltoprosessin eri vaiheissa. Palveluprosessin laatua, kuten esimerkiksi puhdistuksen ja steriloinnin säännöllisyyttä, voidaan seurata ja todentaa jälkikäteen. Myös erilaiset huoltopyynnöt saadaan tilattua nopeasti RFID-järjestelmän kautta.

6. Hälytysjärjestelmät ja raportointi

RFID:n avulla voidaan toteuttaa laadun ja turvallisuuden tarkistusta ja asettaa hälytyksiä standardisoituihin toimenpiteisiin, joiden ylittäminen saattaa edistää infektion leviämistä sairaalassa ja vaarantaa potilaiden turvallisuutta.

Lähde: www.rfiddiscovery.com/inspiration/6-ways-rfid-can-help-during-acute-infection-outbreaks-hospitals