RFID-teknologian taajuudet ja ominaisuudet

Mitä RFID-teknologian eri taajuudet ja ominaisuudet tarkoittavat?

RFID-alan terminologia on monimuotoista jopa teknologia-alan toimijoille ja RFID:n käyttäjille. RFID-termistö pohjautuu yleisesti laadullisiin ja suorituskykyä kuvaileviin nimiin. Jokapäiväiseen käyttöön luodut yleistermit ja RFID-teknologian ominaisuuksien ymmärtäminen auttavat selkiyttämään eri termejä.

RFID eli Radio Frequency Identification on terminä sateenvarjo, joka kuvaa joukkoa teknologioita, kuten taajuusalueita, viestintäprotokollia ja laitetyyppejä. RFID eli radiotaajuinen etätunnistus on menetelmä tiedon etälukuun ja -tallentamiseen käyttäen RFID-tunnisteita.

RFID ja radiotaajuudet

Yleinen tapa viitata eri teknologioihin on esittää termit taajuusalueina. Tunniste ja lukija keskustelevat keskenään radioteitse juuri tietyllä taajuudella. Järjestelmät käyttävät joko korkeaa tai matalaa taajuutta. Taajuuksilla on omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat lukuetäisyyteen ja tunnistamisnopeuteen. Eri taajuuksille ja käyttökohteille löytyy parhaan mahdollisen suorituskyvyn omaavat RFID-tunnisteet ja -laitteet. Taajuusalueiden käyttöä kontrolloi Suomessa Viestintävirasto. Radiotaajuusalueista löytyy lisätietoa täältä >

RFID taajuusalueet

LF RFID eli matalan taajuuden RFID

(Low Frequency RFID)

125 kHz RFID

134 kHz RFID

HF RFID eli korkean taajuuden RFID

(High Frequency RFID)

13.56 MHz RFID
UHF RFID eli UHF-alueen RFID

(Ultra High Frequency RFID)

Yleisesti käytetään taajuuksia

858 MHz 960 MHz UHF RFID

Paikallisesti eri taajuuksia:

  • Suomi 868 MHz
  • Eurooppa ETSI RFID 865 MHz – 868 MHz
  • USA FCC RFID 902 MHz – 928 MHz
Microwave RFID eli mikroaalto-alueen RFID 2.4 GHz RFID

5.8 GHz RFID

Passiivinen ja aktiivinen RFID

Eri RFID-teknologiat tuottavat eri tavoilla virtaa tunnisteeseen ja viestivät lukijan ja tunnisteen välillä eri tavoin. Perusteknologia on yksi tapa määrittää RFID. Teknologia valitaan käyttökohteen ja -tarkoituksen mukaan.

Passiivinen RFID Teknologia, jossa tunniste saa vaatimansa virran RFID-lukijan lähettämästä radiotaajuisesta signaalista, ja kommunikoi takaisin muuntamalla lukijan signaalia.
Semipassiivinen RFID tai patteriavusteinen passiivinen RFID

(Battery Assisted Passive tag, BAP)

Teknologia, jossa tunniste saa virran patterista, mutta kommunikoi takaisin lukijalta saamansa signaalia muuntamalla. Semipassiivisten tunnisteiden lukuetäisyys on usein merkittävästi pidempi kuin passiivisten tunnisteiden.
Aktiivinen RFID Teknologia, jossa RFID-tunniste saa virran patterista ja välittää viestit aktiivisesti takaisin.
RFID-sensori Sensori (lämpötila, paine, kosteus tms.) on integroitu tunnisteeseen, joka voi olla joko aktiivinen tai passiivinen.
Siruton RFID Tunniste, joissa ei ole piistä (puolimetallinen alkuaine pii) mikrosirua, joka toimii aikaperusteisesti tai taajuustekniikalla.

Standardien mukaiset RFID-nimitykset

Toinen tapa RFID-nimeämiseen tulee radiolähettämisen protokollien käytöstä. Niitä on kuvattu radiotajuutta koskevien protokollien standardeissa ja niihin viitataan usein standardin mukaan, kuten ISO 15693, ISO 14443-A, ISO 14443-B, ISO 18000-62, ISO 18000-63, GB T/29768

Kirjainyhdistelmiä käyttävät standardien nimet eivät ole kuitenkaan jokapäiväiseen käyttöön paras mahdollinen tapa, joten monet standardeista tunnetaan niiden kaupallisten nimien mukaan, kuten

  • Mifare: NXP:n tavaramerkki 13.56 ISO 14443-A
  • FeliCa: Sony:n tavaramerkki 13.56 JIS X 6319-4
  • EPC RFID: GS1:n standardiperhe RFID:n tietosisällölle (Electronic Product Code) käsittää niin protokollaan kuin taajuusalueisiin liittyviä standardeja, ISO 18000-63.

Monet organisaatiot ovat julkaisseet em. standardeja samansisältöisinä tai hiukan muunneltuina. Usein standardeja julkaistaan ensin kansallisesti tai toimialakohtaisesti, ja myöhemmin globaalina ISO standardina.

RFID:n yleisnimet selkiyttävät termistöä

Pystyäkseen täysin kuvaamaan tiettyä teknologiaa, pitää usein yhdistää useampia nimeämistapoja. Esimerkiksi passiivinen 13.56MHz sensoritunniste, joka käyttää ISO 15693 protokollaa. Useat nimet ovat yhteydessä toisiinsa, kuten ISO14443-A on käytännössä aina myös 13.56 MHz (korkean taajuuden HF RFID) ja passiivinen.

Teknologiapainotteiset nimet ja teknologiaa kuvaavat standardit ovat usein monimutkaisia ja suuntaavat usein kiinnostuksen teknologiaan käyttökohteiden sijaan. Sen vuoksi yleisimmille teknologian yhdistelmille on luotu kaupallisia nimiä, kuten NFC ja RAIN RFID. Nimeämisellä halutaan keskittyä mieluummin teknologian käyttökohteisiin kuin teknisiin yksityiskohtiin. Tavoitteena on saada RFID-teknologian nimet jokapäiväiseen käyttöön, kuten esimerkiksi Bluetooth, joka on yleinen nimitys radioyhteyksille, joita käytetään elektronisten laitteiden yhdistämiseen 2.4 GHz taajuudella ISO 802.15 standardilla. NFC ja RAIN RFID -teknologioista voit lukea lisää täältä >

Asiakastarinoistamme voit tutustua RFID-teknologian käyttökohteisiin eri toimialoilla.

 

Lähteet: www.nfcforum.org, www.rainrfid.org, https://voyantic.com/blog/posts/rfid-rain-rfid-uhf-rfid-epc-rfid-confused

**

FENTEC on RFID-teknologian asiantuntija, joka toteuttaa älykkäitä automaattisen tunnistamisen ja tiedonkeruun ratkaisuja. Asiakkaillemme toteutettaviin ratkaisuihin käytämme ensisijaisesti RAIN RFID- tai NFC-teknologioita. Tarkemmat tekniset vaatimukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sovellamme ratkaisuihin myös muita teknologioita, kuten viivakoodi- ja paikannusteknologioita.