Mitä RAIN RFID- ja NFC-teknologiat tarkoittavat?

RFID-teknologian sanasto hukassa?

RFID-teknologiaa kuvaava sanasto ja standardit ovat usein monimutkaisia ja suuntaavat kiinnostuksen itse teknogiaan, sillä saavutettujen etujen sijaan. RFID eli radiotaajuinen tunnistaminen (Radio Frequency Identification) on terminä sateenvarjo, joka kuvaa laajaa joukkoa teknologioita.

Yleisimmille RFID-teknologian yhdistelmille on luotu kaupallisia nimiä, kuten RAIN RFID ja NFC. Nimeämisellä halutaan keskittyä mieluummin teknologian käyttökohteisiin kuin teknisiin yksityiskohtiin. Tavoitteena on saada RFID-teknologian nimet jokapäiväiseen käyttöön, kuten esimerkiksi Bluetooth tai WiFi, jotka ovat yleisiä radioyhteydellä toimivia langattomia teknologioita.

Mitä nimitystä RFID-teknologiasta tulisi käyttää?

Tyypillisesti käytetään termejä RAIN RFID ja NFC silloin kun puhutaan RFID-teknologian hyödyistä laajemmalle yleisölle. Teknisistä näkökulmista, kuten protokolloista, taajuuksista, teknologiatyypeistä yms. puhuttaessa käytetään tarkempia teknisiä termejä. Edelleen laajassa käytössä on UHF RFID, jolloin yleensä puhutaan RAIN RFID:stä.

RAIN RFID

RAIN RFID on nimitys langattomalle passiiviselle UHF (Ultra High Frequency) RFID-teknologialle. RAIN RFID-ratkaisu koostuu tunnisteista, laitteista ja ohjelmistosta. Niiden avulla yhdistetään UHF RFID-laitteet verkkoon, missä RFID-pohjaista dataa voidaan säilöä, hallita ja jakaa. RAIN RFID-teknologiaa käytetään monilla toimialoilla maailmanlaajuisesti tunnistamaan, paikantamaan, todentamaan ja yhdistämään esineitä verkkoon. RAIN lyhenne tulee sanoista RAdio frequency IdentificatioN.

RAIN RFID-teknologia käyttää taajuuksia 860 MHz – 960 MHz (UHF), jolla voidaan tunnistaa ja paikantaa jopa tuhat yksittäistä kohdetta sekunnissa. Se noudattaa GS1 UHF Gen2 ilmarajapinta-protokollaa tai ISO 18000-63 standardia.

RAIN RFID:n yhteydessä käytetään usein GS1:n luomia standardeja tunnisteen tietosisällölle. G1-standardin mukainen data sisältää yritystunnuksen, ja dataformaatti kertoo esimerkiksi sen, onko kyse lähetyksestä, asiakirjasta tai kuljetusalustasta. Standardoitujen tietomuotojen käyttäminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä RAIN RFID -tunnisteissa.

RAIN RFID-teknologiaa sovelletaan laajasti mm. seuraaviin käyttökohteeisiin:

  • Kaluston- ja omaisuudenhallinta:
  • Terveydenhuollon sovellukset:
  • Älykkäät varastoratkaisut ja inventaario sisälogistiikkaan:
  • Älykkäät pakkaukset
  • Internet of Things IoT
  • Vähittäiskaupan sovellukset
  • Ajoneuvojen tunnistus
  • Reaaliaikainen paikannus

RAIN RFID nimen on luonut RAIN RFID Alliance, www.rainrfid.org. Se on globaali yhteistyöorganisaatio, jonka ovat muodostaneet yritykset, jotka tarjoavat tai hyödyntävät passiivista UHF-alueen RFID:ta. Heidän tavoitteenaan on standardoida tapa, jolla RFID-data välitetään verkkoon. Samaan tapaan on standardoitu muita langattomia teknologioita (NFC, WiFi, Bluetooth).

NFC eli Near Field Communication

NFC-termi kuvaa eniten käytettyä yhdistelmää korkean taajuuden HF RFID-teknologioista. NFC-teknologia on sisäänrakennettuna suuressa osassa älypuhelimia ja muita mobiililaitteita. NFC-teknologia käyttää 13.56 MHz taajuutta ja useita eri protokollia, kuten ISO14443A ja ISO14443B.

Tekniikan lisäksi NFC:llä – erityisesti NFC Forumin logon käytöllä  – tarkoitetaan standardoitua tietosisältöä. Tällä haetaan laajempaa yhteensopivuutta, eli esimerkiksi tunnisteen data ei ole pelkästään luettavissa NFC-puhelimella, vaan kaikki NFC-puhelimet osaavat tulkita datan samalla tavalla ja vaikka avata web-sivun.

NFC-teknologiaa käytetään viemällä älypuhelin tai mobiililaite lähelle NFC-tunnistetta, jolloin laite reagoi tunnisteeseen automaattisesti ja suorittaa halutun toiminnon.

NFC-teknologiaa voidaan käyttää lukuisiin toimintoihin, esim.

NFC brändin on luonut toimialan organisaatio NFC Forum, www.nfcforum.org. NFC Forum on ei-kaupallinen yhteistyöorganisaatio, jonka tavoitteena on edistää lyhyen kantaman langattoman NFC-teknologian käyttöä kuluttaja-elektroniikassa, mobiililaitteissa ja tietokoneissa.

 

Lähteet: www.nfcforum.org, www.rainrfid.org, https://voyantic.com/blog/posts/rfid-rain-rfid-uhf-rfid-epc-rfid-confused

**

FENTEC on RFID-teknologian asiantuntija, joka toteuttaa älykkäitä automaattisen tunnistamisen ja tiedonkeruun ratkaisuja. Asiakkaillemme toteutettaviin ratkaisuihin käytämme ensisijaisesti RAIN RFID- tai NFC-teknologioita. Tarkemmat tekniset vaatimukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sovellamme ratkaisuihin myös muita teknologioita, kuten viivakoodi- ja paikannusteknologioita.