HAAVI Platform

FENTEC HAAVI Platform - VALMIS RATKAISUALUSTA TIEDONKERUUSEEN

FENTEC HAAVI Platform on valmis RFID-pohjainen ratkaisualusta tiedonkeruuseen. Se voidaan helposti kustomoida ja skaalata asiakkaiden vaihteleviin datan keräämisen tarpeisiin.

HAAVI Platform on RFID-järjestelmien ydin, joka tarjoaa avaintoiminnallisuudet kaikille FENTECin RFID-pohjaisille ratkaisuille. Se on valmis integraatioratkaisu, joka toimii ratkaisualustana ohjelmistoille ja kerää datan tietokantaan.

HAAVI Platform

 • kerää RFID-tapahtumia (ja muuta tietoa) datan keräämiseen tarkoitetuilta laitteilta
 • sisältää työkalut RFID-laitteiden hallintaan
 • muodostaa raportteja tapahtumatiedoista (mitä, missä milloin…)
 • palvelee järjestelmänhallintaa ja käyttöliittymiä

HAAVI Platform tarjoaa merkittävää etua RFID-teknologian käyttöönottoon, sillä valmiin tiedonkeruuratkaisun avulla käyttöönotto on nopeampaa ja helpompaa kuin kehitystyön aloittaminen ”nollasta”. RFID-ratkaisujen toteutuksessa resurssit voidaan keskittää asiakaskohtaisten tarpeiden toteuttamiseen.

TOIMINNALLISUUS

HAAVI Platform kerää RFID-tapahtumia ja dataa RFID-laitteista ja luo RFID-raportteja raakadatasta. RFID-laitteiden seuranta ja konfigurointi tehdään HAAVI’lla web-käyttöliittymän kautta. HAAVI Platform hallinnoi RFID-datan keräämiseen tarkoitettuja laitteita, mitkä ovat tyypillisesti kiinteitä RFID-portteja, RFID-lukijoita tai viivakoodilaitteita, jotka sijaitsevat asiakkaan kohteissa.

Ratkaisuun tarvitaan myös toinen alusta, Business Logic Platform, tukemaan asiakaskohtaisia vaatimuksia. Business Logic Platform raportoi prosessikohtaisia sääntöjä ja liiketoimintalogiikkaa taustajärjestelmiin, jotka ovat tyypillisesti asiakaskohtaisia tietojärjestelmiä, kuten MES tai ERP. Tiedonkeruuratkaisu muuttaa datan luettavaan muotoon taustajärjestelmiä ja käyttöliittymiä varten.

YHDISTETTÄVYYS

HAAVI Platform voidaan integroida kolmannen osapuolen tietojärjestelmiin, kuten ERP, WMS, MES tai BI. Sen ansiosta RFID:n avulla kerätty data on tarvittaessa koko organisaation käytössä.  Käyttöliittymät lisäratkaisuihin (kuten mobiili-ja web-työkalut) ja tietojärjestelmiin määritellään ja toteutetaan asiakastarpeiden pohjalta yhteistyössä asiakkaan kanssa.

FENTECillä on laaja ja pitkäaikainen kokemus erityyppisten käyttöliittymien toteutuksesta asiakkaan taustajärjestelmiin, kuten:

 • Tietokantayhteydet (ODBC, jaetut tietokannat tai taulukot, direct connection schema)
 • Web palvelut SOAP (XML) kuten SAP, Microsoft Dynamics NAV, Kepserver/OPC
 • Tiedonsiirto, Email jne. manuaaliset ja puoli-automaattiset käyttöliittymät
EDUT

HAAVI Platform tarjoaa valmiin, älykkään ja helposti kustomoitavan ratkaisun tiedonkeruuseen. Asiakkaalle valmis ja helposti kustomoitava ratkaisu tarjoaa merkittävää etua, sillä ratkaisu on jo testattu useissa erilaisissa käyttökohteissa. Tiedonkeruualustaa voidaan soveltaa moniin erityyppisiin RFID-ratkaisuihin ja business-logiikoihin. Lopullinen RFID-ratkaisu on aina yksilöllinen riippuen asiakaskohtaisista vaatimuksista. HAAVI Platform on helposti skaalattava ratkaisu, jota voidaan muokata muuttuviin asiakastarpeisiin sopivaksi. Lue lisää ratkaisun eduista alta.

Valmis HAAVI RFID-ratkaisualusta helposti kustomoitavaan tiedonkeruuseen
 • Nopea ja helppo järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa nopeat pilotit
 • Kokeiluja ei tarvita, ratkaisu on käytössä useissa vaativissa ympäristöissä
 • Riskit on minimoitu
 • Mahdollisuudet toiminnalliseen konfigurointiin
 • Standardoitu käyttöönottoprosessi
 • Mahdollisuus skaalata ratkaisua edelleen
 • Valmiin ratkaisualustan kustomointi on kustannutehokasta
Autamme löytämään juuri sinun toimintoihisi parhaiten soveltuvan tiedonkeruuratkaisun.
Ota yhteyttä 010 841 0330 tai jätä soittopyyntö!