Ratkaisut tiedonkeruuseen

TEHOA JA ÄLYÄ PROSESSEIHIN RFID-TEKNOLOGIALLA
ÄLYKKÄÄT RFID-RATKAISUT TEHOSTAVAT TOIMINTOJA

Haluatko sujuvoittaa prosessiasi? Tiedätkö, missä ja milloin omaisuutesi kiertää? Ongelmia tiedonsaannissa kentältä? Olipa haasteesi suuri tai pieni, me voimme auttaa sinua.

Tarjoamme RFID-ratkaisuja automaattiseen esineiden tai kuljetusyksiköiden tunnistamiseen ja datan keräämiseen. Monipuoliset ratkaisumme perustuvat RAIN RFID ja NFC-teknologioihin, mikä tarkoittaa radiotaajuuksilla toimivaa tunnistusta (Radio Frequency Identification).

Jos tarvitset tietoa tai keinoja prosessiesi tehostamiseen ja automatisointiin, RFID-teknologia helpottaa datan keräämistä kriittisistä prosessin vaiheista. Data välitetään tietojärjestelmiisi. Saatua tietoa hyödyntämällä voit ohjata, parantaa, suunnitella ja ennustaa toimintojasi. RFID-ratkaisu ei ole tietojärjestelmäprojekti, vaan se integroidaan olemassa oleviin tietojärjestelmiin, jolloin saat tarkempaa dataa prosesseistasi. RFID-ratkaisumme auttavat säästämään aikaa, kustannuksia ja resursseja, eli parantamaan tehokkuutta. Paremman tiedon avulla saavutat parempia tuloksia.

Esimerkkejä tiedonkeruun soveltamisesta:

 • Työprosessien sujuvoittaminen
 • Prosessien seuranta
 • Tuotteiden tunnistaminen
 • Jäljitettävyys
 • Sisälogistiikka
 • Kalustonhallinta
 • Varastonhallinta
 • Materiaalinhallinta
 • Mobiilisovellukset ylläpitö- ja huoltopalveluihin

Asiakastarinoistamme voit lukea millaisia asiakkaidemme haasteita olemme auttaneet ratkaisemaan RFID:lla.

KYSY LISÄÄ
TEOLLISUUDEN RATKAISUT

Tarjoamme teollisiin ympäristöihin soveltuvia RFID-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja tuotannon ja toimintojen optimointiin ja hallintaan. Kun haluat tehostaa tai automatisoida avainprosessejasi, allokoida työntekijöiden resursointia paremmin tai automatisoida tiedon keräämistä ja raportointia, autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi. Tuotannon vaiheita voidaan seurata ja tuotantoprosessia ohjata RFID-teknologian avulla reaaliaikaisesti ja Lean-periaatteen mukaisesti. RFID-järjestelmien avulla voidaan parantaa merkittävästi tuotannon läpimenoaikoja.

Kulunvalvonnan automatisoinnilla voimme tehostaa autorisoidun henkilöstön ja kulkuvälineiden liikkumista alueilla, joilla liikkuminen on rajoitettu.

FENTEC Industry
FENTEC Assets
OMAISUUDENHALLINTA

Omaisuuden suhteen suurimmat haasteet ovat tuotteiden tai omaisuuden katoaminen kierron vaiheissa tai tiettyyn pisteeseen kerääntyvät tuotteet. Raportoinnin viiveet hankaloittavat resurssien paikallistamista kiireisissä olosuhteissa ja tietojen kalastelu useista eri järjestelmistä on työlästä. Hävikin ehkäisy on olennaista tehokkuusvaatimusten lisääntyessä, ja vaikuttaa suoraan kannattavuuteen. Nämä ovat tyypillisiä haasteita, joissa autamme asiakkaitamme.

RFID-teknologiaan pohjautuvien omaisuuden- ja kalustonhallintasovellustemme avulla seuraat helposti omaisuutesi kiertoa ja saat siitä arvokasta reaaliaikaista tietoa, jonka avulla on mahdollista optimoida omaisuuden ja sen sitoman pääoman määrää. Reaaliaikaisen tiedon avulla säästät resursseja allokoimalla niitä ja suunnittelemalla toimintojasi paremmin. Raportoinnissa voit käyttää valintasi mukaan RFID-lukijoita, NFC-puhelimia tai -tabletteja.

LOGISTIIKAN JA TOIMITUSKETJUN HALLINTA

Logistiikan toiminnot hyötyvät suuresti automatisoiduista prosesseista. RFID-teknologian avulla voidaan tunnistaa jopa satoja tuotenimikkeitä kerralla, ja rekisteröidä saapuvat ja lähtevät kuljetukset automaattisesti. RFID vähentää manuaalista työtä ja virheitä. Varaston tarkkuus paranee, kun inventointi ja tilaukset hoidetaan automatisoidusti. Ajantasaiset varastosaldot varmistavat materiaalin ja tuotteiden saatavuuden sekä vähentävät kallista varastointia. Varastosaldoista saatava data voidaan välittää yrityksen tietojärjestelmiin, jolloin niitä voidaan seurata reaaliaikaisesti läpi organisaation.

Logististen toimintojen tehostaminen parantaa varaston kiertonopeutta ja nopeuttaa toimitusketjua. Tehokas toimitusketju parantaa asiakastyytyväisyyttä.

FENTEC Logistics
FENTEC Mobile applications
PALVELURATKAISUT

RFID-pohjaiset ratkaisut tarjoavat tehokkaan tavan toteuttaa monia palveluja, kuten laitteiden ja työvälineiden seuraaminen monilla eri palvelusektoreilla. RFID:n avulla digitalisoidut palveluprosessit tarjoavat reaaliaikaista tietoa laitteiden tilasta ja mahdollisesta huollon tarpeesta. Esimerkiksi huoltopyynnöt voidaan tehdä helposti mobiililaitteilla ja välittää muihin tietojärjestelmiin. Tarvittava data voidaan kerätä vaivattomasti, kun työskennellään käsilukijoilla, kuten esimerkiksi NFC:n sisältämillä mobiililaitteilla.

RFID-pohjaisia palveluratkaisuja käytetään tehostamaan palveluprosesseja, hallitsemalla käyttäjien ja kohteiden automaattista tunnistamista. Erilaisten raporttien luominen ja yhdistäminen on aikaavievää ja manuaalisessa rekisteröinnissä tapahtuu virheitä. Mobiiliratkaisumme tarjoavat tehokkaan raportointityökalun, mikä yhdistää tehokkaan kirjautumisen kohteissa ja niiden välittömän raportoinnin. Tieto jaetaan kaikille osapuolille viiveettä.

RÄÄTÄLÖIDYT ASIAKASRATKAISUT
RFID-TEKNOLOGIAN EDUT
 • Automaattisesti tallennettu data on tarkempaa ja virheettömämpää
 • Omaisuuden jäljitettävyys säästää aikaa ja kustannuksia
 • Informaatiota voidaan seurata ja välittää reaaliaikaisesti
 • Nopeuttaa tuotannon läpimenoaikoja
 • Tehostaa tuotteiden elinkaaren hallintaa
 • Tehostaa työnkulkua
 • Resurssit voidaan sijoittaa tuottavammin automaation johdosta
 • Parantaa tehokkuutta ja kannattavuutta
Kiinnostunut automaattisen RFID-tunnistamisen RATKAISUISTA?
Ota yhteyttä 010 841 0330 tai jätä soittopyyntö!