RFID Solution for Lännen Tekstiilihuolto

Tekstiilien tuotantoprosessi läpinäkyväksi
RFID-ratkaisulla

Laitostekstiilien, hotellitekstiilien ja työvaatteiden vuokraukseen ja huoltoon erikoistunut Lännen Tekstiilihuolto Oy halusi parantaa tekstiilien kierron hallintaa sekä pesulaprosessissa että asiakkailla. Kehittääkseen toimintaansa Lännen Tekstiilihuolto tarvitsi keinon tehostaa tiedonsaantia prosessin eri vaiheista.

RFID-ratkaisun avulla saadaan reaaliaikainen tieto asiakkaiden tekstiilien tilanteesta, tekstiilien kiertonopeudesta, elinkaaresta ja tuotannon ongelmakohdista läpi huoltoprosessin. Ratkaisun avulla myös minimoidaan tuotteiden ja rullakoiden hävikkiä. Tiedot välitetään RFID-järjestelmästä suoraan asiakkaan tietojärjestelmään. Digitaalinen prosessi tehostaa toimintoja ja parantaa tulosta.

#RFID-ratkaisu    |    #tiedonkeruu    |   #tuotannonohjaus

Lue koko CASE alta >

HAASTE
Riitävä tiedonsaanti pesulaprosessin eri vaiheista

Lännen Tekstiilihuollossa haluttiin seurata ja hallita tekstiilien kiertoa sekä pesulaprosessissa että asiakkailla. Asiakkaiden vaatimukset toimitusvarmuudesta ja palvelun laadusta kasvavat jatkuvasti ja kilpailu alalla on kovaa, joten omien prosessien on oltava tehokkaita ja loppuun asti hiottuja.

Tiedonsaanti prosessien eri vaiheista, kuten pesulassa parhaillaan olevista tekstiileistä, tekstiilien kiertonopeudesta, elinkaaresta tai tuotannon ongelmakohdista, ei ollut riittävää. Tuotteita ja kokonaisia rullakoita hävisi ja rikkoutui kierrossa, joten niiden seurantaan toivottiin ratkaisua. Tietoja oli kerätty viivakoodin avulla, mutta koodien manuaalinen lukeminen oli tehotonta ja aikaavievää.

RATKAISU
Tuotantoprosessin automaattinen seuranta RFID:lla

Jokainen yksittäinen tekstiili ja rullakko merkittiin pesulaprosessin kestävällä RFID-tunnisteella. RFID-lukupisteitä sijoitettiin tuotannon tärkeisiin vaiheisiin, kuten tekstiilien sisääntuloon, lajitteluun, lähetysportille ja lastaukseen. Sekä irtotavarana että satojen tekstiilikappaleiden rullakoissa liikkuvia tekstiileitä tunnistetaan automaattisesti RFID-lukijoilla pesulaprosessin eri vaiheissa. Ratkaisuun toteutettiin myös tekstiilien automaattilajittelu. Vaatteet kulkevat lajittelurataa pitkin ja RFID:tä hyödyntäen ne lajitellaan automaattisesti tuotetietojen ja/tai asiakkuuden mukaan.

RFID-järjestelmän käyttöönotto, tunnistin- ja laiteasennukset, toteutettiin niin, että olemassaolevaan pesulaprosessiin ei tarvittu muutoksia. Raportit välitetään RFID-järjestelmästä suoraan asiakkaan tietojärjestelmään, jolloin koko pesulaprosessin seuranta helpottuu.

TULOKSET
RFID-ratkaisu tehostaa toimitusketjua ja parantaa asiakastyytyväisyyttä

RFID-ratkaisulla saadaan asiakkaiden tekstiilien reaaliaikainen seuranta läpi huoltoprosessin. Tekstiilien kiertonopeuden ja elinkaaren hallinta helpottuu. Ratkaisulla saadaan tietoa prosessin ongelmakohdista ja niihin voidaan puuttua välittömästi.

Tuotteiden ja rullakoiden seuranta auttaa minimoimaan niiden hävikkiä. Tekstiilien automaattilajittelu tehostaa ja nopeuttaa vaatteiden käsittelyä. Työnohjaus helpottuu, kun voidaan sekä ennustaa läpimenoaikoja että priorisoida sellaisia tekstiileitä, joita kiireellisimmin tarvitaan.

RFID-järjestelmä keskustelee pesulajärjestelmän kanssa, jolloin myös pesulajärjestelmästä saatava hyöty lisääntyy. Kustannuslaskenta tarkentuu ja kannattavuus paranee.

FENTECin (aiemmin Toptunniste) RFID-ratkaisun avulla saadaan parempaa tietoa tuotannon eri vaiheista, jolloin tuotantoprosessia voidaan kehittää ja tehostaa. Digitaalinen tuotantoprosessi on läpinäkyvä, tieto on helposti seurattavissa ja raportoitavissa läpi organisaation. RFID on pitkällä aikavälillä mahdollistanut nopeamman tuotantoprosessin aiempaa kilpailukykyisemmin. Toimitusketjun tehostaminen parantaa myös asiakastyytyväisyyttä.

Yritys
Lännen Tekstiilihuolto

Lännen Tekstiilihuolto Oy on täydellistä tekstiilihuoltopalvelua tarjoava Turun kaupungin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Porin kaupungin omistama osakeyhtiö. Laitostekstiilien, hotellitekstiilien ja työvaatteiden vuokraukseen ja huoltoon erikoistunut Lännen Tekstiilihuolto myy palvelujaan tekstiilihuoltopalveluja tarvitseville yrityksille ja yhteisöille. Asiakkaita ovat mm. hotellit, ravintolat sekä terveydenhoidon ammattilaiset. Tuotannon läpi kulkee vuosittain yli 8 miljoonaa kiloa tekstiileitä.

www.lanteks.fi

#RFID #RAINRFID #seuranta #tuotannonohjaus #etätunnistaminen  #BetterKnowledge #Lännen Tekstiilihuolto #FENTEC

Kiinnostuitko automaattisen tunnistamisen RATKAISUISTA?

Lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta tai ota yhteyttä 010 841 0330 / sales@nullfentec.fi