Helsinki-Vantaan lentokentällä työskenteleviä koronakoiria koulutetaan RFID-teknologian avulla

Helsinki-Vantaan lentokentällä työskenteleviä koronakoiria koulutetaan RFID-teknologian avulla

Helsinki-Vantaan lentokentällä on syyskuussa 2020 aloittanut työskentelemään koronakoiria, jotka on koulutettu tunnistamaan virus haistelemalla. Koira tunnistaa viruksen tutkimusten mukaan tarkemmin kuin laboratorio-testit ja testitulos saadaan muutamassa minuutissa. Koronakoirien käyttö testauksessa on pilottikokeilu ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Jatkossa koiria voidaan hyödyntää koronan tunnistamisessa myös muissa kohteissa, kuten sairaaloissa ja hoitolaitoksissa.

Koirien koulutuksessa otetaan käyttöön RFID-teknologiaan pohjautuva ratkaisu, jonka avulla saadaan vähennettyä manuaalisen työn määrää, kuten näytteiden hallintaa, dokumentointia ja koiran oppimisen seurantaa. Tämä nopeuttaa ja tehostaa koulutusta.

Koirien koulutuksesta vastaavat Nose Academy Oy ja Wise Nose – Suomen hajuerottelu Ry. Nose Academy on RFID-testiradan tilaaja, kehittäjä ja ideoija sekä kaupallinen toimija. Wise Nose kouluttaa ja vie hajuerottelua eteenpäin, tekee tutkimusyhteistyötä ja kouluttaa koiria.

Haaste

Haasteena hajukoirien koulutuksessa on suuri manuaalisen työn määrä, jonka vuoksi on tarve digitalisoida työvaiheita. Työn hitauden vuoksi koulutettavien koirien määrä on ollut pieni, vaikka kysyntää olisi ulkomailla asti. Koulutus perustuu koiran omaan tekemiseen ja yhteistyöhön kouluttajan kanssa. Työvaiheiden automatisointi helpottaa kouluttajan keskittymistä koiran kanssa toimimiseen.

”Teknologian käytöllä voidaan esimerkiksi parantaa näytteiden hallintaa ja dokumentointia sekä koiran oppimisen havainnointia, eli kuinka monta kertaa pitää toistaa samaa asiaa että koira on oppinut. Koulutusvaiheiden digitalisointi parantaa myös koulutusmenetelmien tutkimusta”, kertoo Susanna Paavilainen Nose Academysta.

Ratkaisu

Koulutustiloissa sijaitsevalle testiradalle lisätty RFID-teknologia nopeuttaa, tehostaa ja automatisoi koirien koulutusta. RFID-tunnistaminen oli ennestään tuttua, joten sen valinta testiradan toteuttamiseen tuntui oikealta vaihtoehdolta.

FENTEC Groupin (ent. Toptunniste) testiradalle toteuttaman ratkaisun avulla koirat opetetaan tunnistamaan useista hajunäytteistä tietty haju, kuten esimerkiksi korona, syöpä, epilepsia tai diabetes. Radalla tunnistetaan NFC-lukijoilla näytepurkeissa ja näytteissä olevat NFC-tunnisteet. Tablettisovelluksella luetaan tulokset, eli nähdään missä kohtaa tunnistettava näytepurkki on ja miten koira reagoi näytteeseen. Kouluttaja palkitsee koiran oikean näytteen löytämisestä. Sovelluksesta nähdään yhteenvedot tehdyistä testikierroksista ja saadaan tieto miten koira menestyi.

Jatkossa on mahdollista tallentaa tietokantaan kaikki tieto, kuten ohjaajan nimi, koiran tiedot, testinäytteet ja testin tulokset. Näin voidaan seurata esimerkiksi koiran kehitystä tai kouluttajan toimimista.

Jatkokehitys

Testirataa on tarkoitus jatkokehittää sekä laajentaa käyttöä koulutuksessa ja tutkimuksessa. Testiradan käytöstä saadut tulokset auttavat tuotteen kaupallistamisessa ja palvelun myynnissä myös ulkomaille. Tavoitteena on saada testirata käyttöön lähitulevaisuudessa myös lentokentällä, missä koronatestausta tehdään.

RFID-teknologiaa on mahdollista hyödyntää monissa vastaavanlaisissa ratkaisuissa, joissa tunnistetaan esineitä tai toimijoiden käyttäytymistä.

Nose Academy Oy on akateeminen start-up yritys, joka tekee tutkimusta hajukäyttäytymisestä. Yritys on kehittänyt ja tuotteistanut koirankoulutuksessa käytettävän hajurobotin. Tavoitteena on kaupallistaa myös RFID:lla toimiva testirata.

Wise Nose – Suomen hajuerottelu ry on koirien hajuerottelukoulutukseen ja -työskentelyyn erikoistunut yhdistys, joka ylläpitää ja edistää hajuerottelutaitoja ja järjestää koulutus- ja näytöstilaisuuksia aiheen tiimoilta. Hajuerottelu on koulutusmenetelmä, jossa koiralle opetetaan hajun tunnistaminen muiden hajujen joukosta. Koiran taito on siis erotella tietty haju annetuista näytteistä.

Kysy lisää:

FENTEC Group
Jussi-Pekka Koskinen, puh. 010 841 0339
sales@nullfentec.fi