Tuotteen ja brändin suojaaminen RFID-teknologian avulla

Miten tuotteita ja brändejä voi suojata RFID-teknologian avulla?

Tuotteiden määrän ja kilpailun jatkuvasti lisääntyessä, niiden aitouden ja alkuperän todentamisesta tulee valmistajille ja brändien omistajille entistä tärkeämpää. Joillakin toimialoilla laitteiden alkuperän ja kunnon seuranta on lakisääteisesti velvoitettu. Ostajat voivat olla huolissaan hankkimansa laitteen tai arvokkaan tuotteen alkuperästä ja aitoudesta. Kuinka voi varmistua siitä ettei tuotetta ole avattu ennen ostoa, tai se ei ole kopioitu tai väärennetty?

RFID-teknologia tarjoaa ratkaisun tuotteiden alkuperän ja aitouden varmistamiseen. Tuotteisiin tai laitteisiin kiinnitetty tunniste voi sisältää tietoa, jonka voi lukea RFID-lukijalla. RFID-tunnisteita on erittäin vaikea monistaa. QR-koodin avulla saadaan tuotekohtainen ID, mutta QR-koodit ovat helposti monistettavissa eivätkä sen vuoksi turvallisia.

Miksi valita tamper-proof NFC-tunnisteet?

Tamper-proof -tunnisteilla eli ”ei-siirrettävillä” tunnisteilla voidaan ns. ”sinetöidä” tuote. Tuotteiden suojaukseen ja alkuperän varmistukseen on valittavissa kahdenlaisia tunnisteita:

  • Tunnisteet, jotka yritetään poistaa tai siirtää alkuperäisestä sijainnistaan, kuten tuotepakkauksesta, rikkoutuvat pysyvästi esimerkiksi repeytymällä. Tämän kaltaisia tunnisteita käytetään mm. ajoneuvojen tuulilaseissa pysäköintilupatunnisteena.
  • Kehittyneemmissä tunnisteissa tunnisteelta luettava tietosisältö muuttuu, kun se irrotetaan tai sitä yritetään irrottaa. Tunniste on edelleen luettavissa, mutta väärinkäyttö voidaan havaita.

RFID-tunnisteen siirtäminen esimerkiksi pakkauksesta toiseen on periaatteessa mahdollista. Tamper-proof NFC-tunnisteissa hyödynnetään yleisesti siruja, jotka mahdollistavat tiedon tallentamisen mahdollisimman turvallisesti. Tuotetiedon tarkastaminen NFC-tunnisteista on helppoa älypuhelimella, sillä nykyään lähes kaikki puhelinmallit sisältävät NFC-lukijan. Tamper-proof NFC-tunnisteet joko vahingoittuvat mekaanisesti kelvottomiksi tai niiden sisältämä data muuttuu,  jos ne yritetään poistaa alkuperäisestä kohteesta. Näin voidaan helposti havaita, että tunnistetta on ”peukaloitu”. Tämä ominaisuus tekee niistä täysin luotettavia.

Standardoitujen ”valmiiden” tamper-proof -tunnisteiden lisäksi niitä voidaan kustomoida kuten muitakin NFC-tunnisteita: tunnisteen muistiin voidaan koodata halutunlaista tietosisältöä tai niille voidaan luoda brändätty visuaalinen ilme. Tunnisteille voidaan mm. koodata yksilöllinen web-linkki tai aktivoida tunnisteen laskuri, joka kertoo, kuinka monta kertaa tunniste on luettu.

Tamper-proof NFC-tunnisteiden hyödyntäminen käytännössä

1. Tuotteen tai brändin suojaus ja lisäarvo

Brändättyjen tuotteiden ostajat voivat lukea älypuhelimella tuotteissa olevan NFC-tunnisteen, joka todistaa tuotteen aitouden. Luotettavuus tuottetta kohtaan lisääntyy, kun voidaan havaita ettei tuotesinettiä ole rikottu ennen ostoa. Tuote on silloin turvallinen käyttää. Tunnisteessa oleva hyperlinkki voidaan ohjata tuotteen valmistajan sivuille, jossa ostajalle voidaan tarjota lisätietoja tuotteesta, erikoistarjouksia, palautemahdollisuutta yms. Tunnisteen UID:ta on mahdollista käyttää verkko-osoitteen osana, jolloin saadaan tuotekohtainen www-sivu, jonne voidaan linkittää alkuperätietoja. Kaksisuuntainen vuorovaikutus ostajan ja brändin omistajan kesken parantaa tuotteen ostokokemusta, lisää luottamusta tuotetta kohtaan ja parantaa myyntiä.

2. Seuranta ja jäljittäminen

Vuosittainen väärennettyjen tuotteiden arvo on biljoonia euroja, aiheuttaen suurta tulojen, kannattavuuden ja maineen menetystä brändin omistajille. Tuoteväärennösten mahdollisuuden vuoksi lääkinnällisten ja farmaseuttisten laitteiden seuranta on velvoitettu monissa maissa ympäri  maailmaa. Brändin omistajien on mahdollista kontrolloida tuotteiden koko elinkaarta valmistuksesta käyttöön saakka NFC-tunnisteiden avulla. NFC-tunnisteet tarjoavat tehokkaan keinon seurata tuotteita jakeluketjun kaikissa vaiheissa.

Tuotteiden suojaaminen tamper-proof-tunnisteilla estää tehokkaasti väärinkäytökset, kuten alkuperäisten tuotteiden korvaamisen jäljennöksillä. Tämä on erityisen tärkeää lakiperusteisesti säädeltyjen laitteiden, kuten lääkinnällisten ja terveydenhoitoalan laitteiden ja niiden sisältämien varaosien, suhteen. Alkuperäisten osien korvaaminen halvemmilla ja heikkolaatuisilla osilla saattaa vaikuttaa laitteiden toimivuuteen ja vaarantaa potilaiden tai käyttäjien terveyttä. Laitteiden uudelleenkäyttöä voidaan myös valvoa. Lääkinnällisiin laitteisiin liitettävillä tamper-proof NFC-tunnisteilla voidaan varmistaa terveydenhuollon viranomaisille ja potilaille, että käytettävät laitteet ovat määräysten ja laatuvaatimusten mukaisia, eivätkä kopioita tai kierrätettyjä. Tämä varmistaa laitteiden alkuperäisten valmistajien (OEM) maineen ja tulojen säilymisen.

3. Tuoteväärennösten, kopioinnin ja varkauksien esto

Tamper-proof NFC-tunnisteilla voidaan todistaa, että kyseessä on aito ja laatuvaatimukset täyttävä laite tai tuote. Esimerkiksi vähittäiskaupassa tamper-proof NFC-tunnisteiden käytöllä voidaan varmistaa, että ainoastaan aitoja tuotteita on myynnissä vähittäiskauppiaan liikkeissä. Tunnisteiden käyttö estää sen, että aidoissa tuotteissa olevat tunnisteet vaihdettaisiin väärennettyihin tuotteisiin, joita myytäisiin aitoina. Tamper-proof-tunnisteilla voidaan estää tuotteiden pakkausten ”peukalointi” ja sisällön väärentäminen.

Verkkokaupan rooli vähittäiskaupassa kasvaa jatkuvasti. Verkkokaupassa myydään paljon myös arvotuotteita. Tuotteiden toimitusprosessi on monivaiheinen, toimittajan varastolta kuluttajalle. Missä tahansa toimitusketjun vaiheessa pakkauksia saatetaan peukaloida tai tuotteita varastaa. Tamper-proof NFC-tunnisteiden käyttö vähentää tuotteiden varkauksia ja sen johdosta tapahtuvia asiakkaiden reklamaatioita.

4. Dokumenttien aitouden varmistus

NFC-tunnisteiden avulla dokumenttien varmistaminen on nopeaa ja rikkoutumaton tamper-proof NFC-tunniste varmistaa dokumenttien aitouden. Tuotteita, jotka hyötyvät tunnisteiden käytöstä ovat esim.

  • Farmaseuttiset ja lääketieteelliset laitteet
  • Kulutustuotteet mm. lääketietelliset laitteet, testauslaitteet, dialyysilaitteet, tulostimet, autot yms. laitteet, joiden osia pitää vaihtaa ajoittain kulumisen vuoksi.
  • Korut, kellot, merkkivaatteet, kengät jne.
  • Kosmetiikka
  • Alkoholituotteet
  • FMCG-tuotteet (Fast Moving Consumer Goods)
  • Verkkokaupan pakkaukset

Tunnisteiden kustomoinnissa, koodauksessa sekä sopivien tuotteiden valinnassa auttaa myyntimme. Kysy lisää: sales@toptunniste.