Ferrometal_kanban_4

RFID:lla toimiva älyhylly automatisoi teollisuus-
tarvikkeiden inventoinnin ja hankinnat

Tehostaakseen alunperin monimutkaista ja hidasta tarvikkeiden tilausprosessia, Ferrometal tarvitsi ratkaisun automaattiseen tuotteiden tunnistamiseen. Pienestä koosta johtuen, tarvikkeet tunnistettiin laatikoittain.

RFID:lla toimiva älyhylly auttaa varmistamaan tarvikkeiden saatavuuden, eli oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Varastosaldojen automaattinen ja reaaliaikainen seuranta, inventointi ja tarvikkeiden tilaus, varmistavat tuottavuuden. Ferrometallin viimeisintä teknologiaa sisältämät logistiset ratkaisut, kuten RFID-Kanban -ratkaisu, sujuvoittavat teollisuuden ja logistiikan ratkaisuja.

#Älyhylly    |    #automatisoitu inventointi & tilaus    |   #logistiikanhallinta

Lue koko CASE alta >

HAASTE
Monimutkainen tarvikkeiden hallinta ja hidas tilausprosessi vaativat tehostamista

Ferrometal kärsi aiemmin monimutkaisesta ja hitaasta tarvikkeiden tilausprosessista. Satojen eri tuotemerkkien hallinta oli aikaavievää. Käytettävissä olevan materiaaliin vaihtelu vaikutti tuottavuuteen. Ferrometal tarvitsi ratkaisun, jolla tunnistettaisiin tarvikkeet automaattisesti ja parannettaisiin niiden tilausprosessia. Tarvikkeiden tilausprosessin parantamisella olisi positiivinen vaikutus tuottavuuteen ja logistiikan hallintaan Ferrometallilla. RFID-teknologia arvioitiin parhaaksi vaihtoehdolta ratkaisun toteutukseen.

RATKAISU
Älyhylly tunnistaa tuotteet automaattisesti ja reaali-aikaisesti

FENTECin (aiemmin Toptunniste) suunnittelemassa älyhyllyratkaisussa käytetään UHF RFID-teknologiaa, joka tukee vaadittua lukuetäisyyttä ja suuren tunnistemäärän samanaikaista lukemista nopeasti. Lukijalaitteina käytetään Feig Electronicin UHF-laitteita. Tunnisteina käytetään Smartrac DogBone tunnisteita, jotka on tarkoitettu kohteisiin, jossa käytetään RFID-tulostusta SAP integraatiolla.

Älyhyllyn ansiosta tuotteiden tunnistus Ferrometallilla toimii automaattisesti. RFID-tunniste varastolaatikossa luetaan, kun laatikko sijoitetaan palautushyllylle. Älyhylly tunnistaa tyhjät laatikot, ja lähettää automaattisesti tilauksen SAP-järjestelmään. Älyhyllyssä käytetään merkkivaloa ilmaisemaan tuotesaldoa.

RFID-teknologia mahdollistaa tilausprosessin automatisoinnin mahdollisimman helppokäyttöiseksi, sillä tieto siirtyy reaaliaikaisesti ja tunniste huomioi kysynnän vaihtelun välittömästi. Tämän ansiosta myyjien ei tarvitse käydä asiakkaan luona, tai hyllyttäjän lukemassa koodeja tyhjistä laatikoista tai hyllypaikoista. Toimintaprosessin haluttiin kuitenkin mahdollistavan edelleen myös vanhemman tunnistustavan käyttö. Vaikka etäluettavat RFID-tunnisteet voisivat korvata viivakoodit kokonaan, ratkaisuja käytetään edelleen rinnakkain. Osa asiakkaista käyttää edelleen viivakoodeja tunnistamiseen. RFID on olennainen osa tuotemerkintää, joka sisältää myös selväkieliset tiedot tuotteen sisällöstä sekä viivakoodin.

Ferrometallin RFID-teknologiatoimittajana FENTEC suunnitteli ja toteutti älyhyllykonseptin Ferrometallille. Konsepti sisältää useita erityyppisiä malleja älyhyllystä, ratkaisun hallintaohjelmiston ja työkalut sekä integraation Ferrometallin SAP-järjestelmään.

TULOKSET
Älyhylly- ja Kanban RFID-ratkaisuilla automatisoidaan tuotetilaukset ja tehostetaan prosesseja

Älyhyllyratkaisu mahdollistaa tilausprosessin automatisoinnin Ferrometallilla. Tiedon kulku asiakkailta tarvikkeiden toimittajalle toimii reaaliaikaisesti: Varastotyöntekijän ei enää tarvitse lukea manuaalisesti viivakoodeja tyhjistä laatikoista, kun älyhylly tekee sen automaattisesti. Älyhylly on integroitu Ferrometallin SAP-järjestelmään, jolloin tuotteiden tilaus lähtee automaattisesti varastolta suoraan järjestelmään, kun varastosaldosta tulee ilmoitus.

Älyhyllyt auttavat varmistamaan materiaalin jatkuvan saatavuuden. Oikeat tuotteet oikeaan aikaan parantavat tuottavuutta. Automatisoitu tuotteiden tilaus vähentää manuaalisen työn tarvetta, viiveitä ja virheitä. Varastosaldojen seuranta ja inventointi on automatisoitu ja toimii reaali-aikaisesti.

Ferrometallin käyttämät RFID Kanban-ratkaisut mahdollistavat nopean ja luotettavan pientarvikkeiden logistiikan – valmistajalta kohteiden kokoonpanoon saakka.

”Meille on ollut positiivinen yllätys, mitä kaikkea pystymme älyhyllyjärjestelmän avulla rakentamaan asiakkaan tuotantoympäristöön”, kertoo Mika Brandt Ferrometalilta.

Projektissa hyödynnettiin FENTECin vahvaa osaamista ja kokemusta RFID-lukijalaitteista ja ohjelmistorajapinnoista, tunnistustekniikan integroimisesta taustajärjestelmään sekä teollisuusympäristön huomioimisesta RFID-laite- ja tunnistevalintoja tehtäessä.

Yritys
FERROMETAL

Ferrometal Oy tunnetaan Itämeren alueella alan johtavana kiinnitystarvikkeiden ja asiakkaiden lopputuotteen kokoonpanoon sekä asentamiseen käytettävien pientarvikkeiden toimittajana. Alan laajin valikoima takaa, että tarvittavat tuotteet löytyvät nopeasti ja toimitukset ovat oikea-aikaisesti asiakkaiden tuotannossa tai työmaalla. Teollisuusasiakkaille Ferrometal tarjoaa viimeisintä teknologiaa hyödyntäviä logistisia ratkaisuja, kuten RFID Kanban-ratkaisut.

www.ferrometal.fi

#RFID #UHF #älyhylly #automatisointi #inventointi #tilausprosessi #etätunnistaminen  #BetterKnowledge #Ferrometal #FENTEC

Kiinnostuitko automaattisen tunnistamisen RATKAISUISTA?

Lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta tai ota yhteyttä 010 841 0330 / sales@nullfentec.fi