Tietosuojakäytäntö

TIETOSUOJASELOSTE

Viimeisin päivitys 29.6.2023

Tietosuojaseloste on yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §. Ehdot on päivitetty 23.5.2018.

Meille FENTECissa on tärkeää palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Arvostamme palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä ja pyrimme tarjoamaan heille turvallisen palveluidemme käytön. Kerromme ohessa miten FENTEC käyttää erilaisia tietoja. Käyttäjä hyväksyy tässä kuvatun tietojen käsittelyn käyttämällä palveluitamme.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä 

FENTEC Oy
Y-tunnus 1769180-5
Näsilinnankatu 39, FI-33200 Tampere, Finland
Puhelin: +358 10 841 0330

Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriä koskevat kysymykset tulee lähettää osoitteeseen info(at)fentec.fi

Rekisterin nimi

FENTECin asiakkuus- ja markkinointirekisteri (CRM).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

FENTECin asiakkuus- ja markkinointirekisteriä käytetään käytetään seuraavasti:

 • Asiakaspalvelun sekä asiakassuhteiden hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Tuotteiden ja palveluiden myyntiaktiviteettien tukeminen
 • Tuotteiden/palveluiden tilausten hoito ja asiakkaan ostotapahtumien varmentaminen, toimitusten, ylläpitopalveluiden ja laskutuksen hoito
 • Asiakkaiden sopimusten hallinta ja kontaktointi
 • Asiakasviestintä (asiakaskirjeet, tiedotteet, asiakaskyselyt- ja tutkimukset, markkinointi, luvanvarainen suoramarkkinointi ja näihin rinnastettavat toimet eri kanavissa)
 • FENTECin tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • Lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti

FENTEC saattaa ottaa yhteyttä asiakkaisiin asiakaspalautekyselyiden toteuttamiseksi. Parantaakseen palveluitaan, FENTEC toivoo saavansa kyselyiden vastauksia asiakkaan yhteyshenkilön nimellä. Nimen ja henkilökohtaisten tietojen kerääminen kyselyiden yhteydessä toteutuu ainoastaan vastaajan suostumuksella. Kyselytutkimusten yhteydessä saadut tiedot ja vastaukset luokitellaan FENTECilla luottamuksellisiksi ja tiedot käsitellään sen mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoite- ja muut tiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot (kuten tilaus-, osto- ja maksukäyttäytymistiedot, laskuttamiseen liittyvät tiedot sekä asiakasnumero)
 • Asiakkaan ilmoittamat markkinointilupatiedot ja tarjouskiellot
 • Henkilön luovuttamat muut tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakaspalvelun ja asiakassuhteen hoidon yhteydessä, FENTECin verkkosivuilta (verkkokauppa, yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset, uutiskirjeen tilauslomakkeet), FENTECin tapahtumiin ilmoittautumisista ja yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista rekisteriin

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä. Tietoja voidaan muokata tai poistaa henkilön pyynnöstä. Pyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä FENTEC Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla tarvittavilla teknisillä keinoilla.

Evästeiden ja muiden teknologioiden käyttö

Käytämme sivustolla evästeitä FENTECin  asiakaspalvelun, kuten verkkokaupan toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.

Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, voi tämä johtaa siihen, että joidenkin palveluiden toiminta hidastuu tai pääsy joillekin verkkosivuille estyy kokonaan. Esimerkiksi asioidessasi verkkokaupassa evästeiden käytön tulee olla mahdollistettu.

Käytämme sivustollamme seuraavia sovelluksia, jotka käyttävät evästeitä: Google Analytics ja Leadoo-ohjelmistoja käytämme verkkosivuston käytön seurantaan. HubSpot’ia käytämme mm. käyttäjäseurantaan, lomakkeiden toiminnallisuuksiin ja markkinoinnin automaatioon.

Google Signals

Olemme aktivoineet Google Signalsin Google Analyticsissa, mikä mahdollistaa laitteiden välisten toimintojen seurannan ja personoidun mainonnan. Tämä tarkoittaa, että keräämme tietoja, kuten sijainti, hakuhistoria, YouTube-historia ja toiminnot sivustollamme, jotta voimme mukauttaa mainoksiamme ja palveluitamme paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tietoja kerätään vain, jos käyttäjä on hyväksynyt personoidun mainonnan Google-tilillään ja markkinointievästeiden asettamisen verkkosivuilla. Säilytettävät tiedot ovat aina yhteenvetoja ja anonyymejä.

Google Signals auttaa meitä arvioimaan käyttäjien käyttäytymistä, toiveita ja kiinnostuksen kohteita paremmin, jotta voimme optimoida ja mukauttaa tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä data vanhenee oletuksena 26 kuukauden kuluttua. Käyttäjät voivat hallinnoida tai poistaa tietojaan Google-tilillään sekä muuttaa suostumustaan personoituun mainontaan Google-tilin asetuksissa.