Wuerth_WuCON

Würthin älykaappiratkaisu inventoi reaaliaikaisesti RFID:lla

Würth on palveluntuottaja, joka huolehtii teollisuuden, rakentamisen ja kunnossapidon työkaluista ja tarvikkeista. Toiminta-ajatuksena on tehdä asiat paremmin kuin kilpailijat tekevät. Vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin, Würth kehitti älykkään täyden palvelun työpistevaraston.

”FENTEC on auttanut meitä kehittämään RFID-teknologialla toimivan älykkään WüCON COMPACT työpistevaraston. Ratkaisun avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme reaaliaikaisen varaston seurannan ja automatisoidun tuotteiden tilauspalvelun”, kertoo Raimo Lind Würthilta.

#älykaappiratkaisut    |     #varastonhallinta    |    #automaattinen inventointi

Lue koko CASE alta >

HAASTE
Seurannalla ja automatisoinnilla tuotteiden menekki haltuun

Würth on käyttänyt pientarvikejakelussaan tarvikekaappeja jo usean vuoden ajan. Jakelussa käytettävät kaapit sijaitsevat asiakkailla ja Würthin edustaja huolehtii manuaalisesti, että kaappien sisältö pysyy ajan tasalla eli niissä on tarvikkeita riittävästi. Tarvikekaapeissa tavarat ovat koko ajan saatavilla käyttökohteessa, mutta ne ovat vapaajakelussa, joten asiakas ei pysty seuraamaan kuka on mitäkin tarvikkeita ottanut ja mihin työhön ne on käytetty.

Kehittääkseen palvelukonseptiaan, Würth pohti ratkaisua, jolla pystyttäisiin automatisoidusti inventoimaan tarvikekaappien sisältöä ja seuraamaan tavararyhmien menekkiä. Toiminnanohjausjärjestelmään liitettynä se mahdollistaisi myös tilausten automatisoinnin. Toive kaappien seurannan kehittämisestä oli asiakaslähtöinen, sillä monet asiakkaat toivoivat ratkaisua tuotteiden hävikin minimointiin ja kulujen kohdentamiseen. Asiakkaat voisivat hyödyntäää seurannalla saatavaa tietoa toiminnanohjaukseen.

RATKAISU
Älykäs työpistevarasto RFID-teknologialla

Älykkään työpistevaraston seurannan kehittäminen päätettiin toteuttaa RFID-teknologialla, jolla pystyttäisiin helposti seuraamaan sekä tuotteita, käyttäjiä että saldoja. Yhteistyökumppaniksi valikoitui FENTEC (aiemmin Toptunniste), joka kehittää ja toimittaa menestyksekkäästi Würthin tytäryhtiön Ferrometal’in älyhyllyjärjestelmää. Samaa RFID-tekniikkaa pystyttiin hyödyntämään myös älykaappiratkaisussa.

FENTEC aloitti projektin tekemällä selvityksen ja testaamalla RFID-järjestelmän toimivuutta työmaakontissa. Konttiin toteutettiin RFID-tekniikka ja tuotteisiin lisättiin tunnisteet. Testauksen pohjalta saatiin valmiiksi konsepti, miten asia oli mahdollista ratkaista. Konseptia kehitettiin eteenpäin ja pilotoitiin älykaappi. Lopulliseksi tuotteeksi valittiin metallinen kaappiratkaisu.

UHF RFID-tekniikkaa käyttävät älykkäät työpistevarastot sijaitsevat Würthin asiakkailla. Työntekijöillä on UHF-tekniikkaa sisältävä avain, jolla he avaavat kaapin lukituksen. Kaapin sisältö inventoidaan jokaisen oton jälkeen ja tiedot välitetään Würthin SAP-järjestelmään reaaliaikaisesti. Kun kaappien tuotesisältö on määritelty järjestelmään, tuotesaldo hälyttää ja saadaan automaattinen tilaus. Würth seuraa älykaappien ja tarvikkeiden tilannetta ja toimittaa tarvittaessa uusia tuotteita. Älykäs työpistevarasto voidaan kytkeä myös asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään.

 

TULOKSET
Parempaa seurattavuutta, saatavuutta ja tehokkuutta tarvikkeiden jakeluun

Älykaappiratkaisu täydentää Würthin WüCON -konseptia. Würth saa nyt toimitettua asiakkailleen isojen varastojen lisäksi myös pienempiä työpistevarastoja eri toimipisteisiin ja sijainteihin, mikä helpottaa tarvikkeiden saatavuutta esimerkiksi suurissa tehtaissa. Automaattinen tilausjärjestelmä varmistaa tuotteiden saatavuuden. WüCON takaa asiakkaalle 100% Würth palvelun.

Asiakkailla reaaliaikainen varaston seuranta lisää toimintojen läpinäkyvyyttä ja tehostaa toiminnanohjausta. Tuotteiden menekin seuranta auttaa kohdistamaan tuotteita paremmin: Seurannalla saadaan parempaa tietoa mihin työhön tai projektiin tarvikkeita on käytetty. Raportointi ja kulukohdennus on helppoa. Pitkällä aikavälillä hävikin pienentymisestä saadaan kustannussäästöjä.

Älykaappien kehittämistä jatketaan asiakkaiden käyttökokemukset ja palaute huomioiden. Konseptia on mahdollista monistaa myös muihin älykkäisiin varastoratkaisuihin.

”FENTEC on ketterä ja innovatiivinen kumppani. Parasta yhteistyössä on keskinäinen vuoropuhelu ja tarpeisiimme vastaaminen”, sanoo Lind. Tiivis yhteistyö jatkuu edelleen.

YRITYS
WüRTH

Würth on palveluntuottaja, joka huolehtii teollisuuden, rakentamisen ja kunnossapidon työkaluista ja tarvikkeista. Würth toimii lähellä asiakasta liki 200 Centerin kautta koko maan kattavasti. Nopeus, innovatiivisuus ja luotettavuus merkitsevät asiakkaalle säästöä ja helppoutta.

www.wurth.fi

 

#RFID #RFIDjärjestelmät #älykaappi #smart cabinet #älyvarasto #smart storage #inventointi #WüCON #Würth #FENTEC
Kiinnostuitko ÄLYKAAPPIRATKAISUISTA tai automaattisen etätunnistamisen RATKAISUISTA?

Lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta tai ota yhteyttä p. 010 841 0330 / sales@fentec.fi