Flavoria on Medisiina D:ssä sijaitsevan Sodexon ruokala, joka toimii kuluttajakokemuksen tutkimusalustana

Innovatiivinen RFID-ratkaisu digitalisoi tietoa
kuluttajien lounasvalinnoista

Flavoria® tutkimusravintola on Turun yliopiston ja kumppaniverkoston yhteistyössä kehittämä täysin uusi tutkimusalusta, joka toimii Sodexon lounasravintolassa ja kerää tietoa kuluttajien ruokavalinnoista. Datan kerääminen ruokalinjastolla on toteutettu innovatiivisella RFID-ratkaisulla, joka välittää tiedot tiedonkeräysjärjestelmään.

Digitalisoitua tietoa kuluttajien lounasvalinnoista hyödynnetään yliopistotutkimuksessa sekä elinkeinoelämässä uusien palvelumallien, tuotteiden ja teknologioiden kehittämiseen, testaukseen ja kaupallistamiseen kumppaniverkostossa olevien yritysten kanssa. Asiakkaat voivat seurata ruokailutottumuksiaan puhelinsovelluksen kautta.

#tiedonkeruu    |    #RFID-ratkaisu    |   #prosessin digitalisointi

Lue koko CASE alta >

HAASTE
Tutkimusravintolan tiedonkeruu älykkäästi haltuun

Uuteen Flavoria-tutkimustavintolaan haluttiin toteuttaa älykäs ruokalinjasto, joka kerää RFID-teknologialla tietoa kuluttajien lounasvalinnoista ruoka-ainetasolla ja välittää sen tiedonkeräysjärjestelmään”, kertoo Mari Norrdal Turun yliopistolta. Ratkaisuun piti valita lähdetäänkö tunnistamista kehittämään kuvantamisen vai punnitsemisen eli vaakateknologian avulla. Molemmissa tapauksissa oli tarve tunnistaa anonyymi tarjotin ja etätunnistusteknologia eli RFID oli keino tunnistamiseen.

Tiedon keräämistä varten haluttiin ratkaista älykkään Flavoria-ruokalinjaston toiminta eli haluttiin pystyä seuraamaan yksittäistä anonyymia tarjotinta läpi linjaston. Lisäksi piti pystyä tunnistamaan tarjottimelle kerättävät eri ruokalajit ja liittämään ne toisiinsa.  Tutkimustiedon keräämisestä haluttiin tehdä kuluttajille mahdollisimman vaivatonta.

Ympäristö asetti RFID-ratkaisulle haasteita. Luennan piti olla tehokkuudeltaan juuri sopiva. Signaali ei toiminut metallin läpi, joten piti ratkaista luennan toimivuus. Signaali ei myöskään saanut sotkeutua muihin tarjottimiin. Vakaan integroitu teknologia ei saanut vaikuttaa punnitukseen.

RATKAISU
Innovatiivinen RFID-ratkaisu digitalisoi lounasvalinnat

NFC-radiotaajuutta (Near Fied Communication) hyödyntävän ratkaisun avulla seurataan anonyymin tarjottimen matka ravintolassa. Ruokalinjastolla pystytään seuraamaan tarjottimia, joiden pohjassa on NFC-tunnisteet. Kun tarjotin liikkuu linjastolla ja saapuu vaa’alle, rekisteröi vaaka painonmuutoksen, jonka jälkeen se havaitsee vaa’alle saapuneen tarjottimen NFC-lukijalla. Vaaka tunnistaa otettavan ruokalajin määrän ja sen punnitsema tieto tallentuu tunnisteelle. Asiakas voi jatkaa linjastolla kulkua vaivattomasti eteenpäin näytöllä olevien ohjeiden mukaan.

Lounasvalintojen seuraamista varten on puhelimeen ladattavissa MyFlavoria sovellus. MyFlavoria sisältää QR-koodin, jolla asiakas saa maksun yhteydessä omaan sovellukseen tiedot lounasvalinnoista ja lounaan ravintoarvoista. Omaa ruokailuhistoriaa voi sovelluksella seurata päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

RFID-seuranta on lisätty myös ravintolan jätepisteelle, missä mitataan biojäteastian painonmuutosta. Sen perusteella seurataan ruokahävikkiä.

Haasteena oli toteuttaa RFID-luenta niin, että se on juuri sopivan tehokas. Pilottiprojektissa käytössä ollut tunniste ja ratkaisu ei ollut teholtaan riittävä. Ympäristö oli toteutuksen kannalta haasteellinen. Asiakkaan piti pystyä viemään tarjotin vaa’alle, jonka signaalin piti toimia vaa’an metallikanteen tehdyn reiän läpi niin, etteivät laitteet lue signaaleita muista tarjottimista. Tämän vuoksi järjestelmään asennettiin mm. vaimentimia. Vaakaan integroitu teknologia ei saanut vaikuttaa punnitukseen.

FENTEC (aiemmin Toptunniste) konsultoi ja toimitti Flavoria ruokalinjastoon soveltuvat lukijalaitteet, antennit ja tunnisteet. Eri vaihtoehtoja testattiin, kunnes löydettiin sopivin tunniste ja laitteisto. Valinta oli monen asian kompromissi.

Flavoria-tutkimusalustan rakentaminen on valmis ja pääpaino on sen hyödyntämisessä. Innovatiivinen RFID-ratkaisu on auttanut saavuttamaan asetetut tavoitteet täysin. Sen avulla seuranta ja tunnistaminen on vaivatonta: samalle tarjottimelle pystytään yhdistämään eri ruoka-aineet ja keräämään tieto talteen.

NFC-teknologiaa käytetään usein vain tunnistamiseen, mutta kyseisessä ratkaisussa myös välitetään linkitettyä tietoa taustajärjestelmiin. NFC:ta voidaan käyttää monipuolisemmin kuin pelkästään trikkerinä tunnistamaan tarjottimen oikea asento punnitustapahtuman alettua, ja seurata tunnisteelle ID:n perusteella tallennettua tietoa. Vastaavanlaisia ratkaisuita toteutetaan myös UHF-teknologialla.

TULOKSET
Flavoria tutkimusalustan avulla tietoa yhteiskunnan ja liiketoiminnan kehittämiseen

Flavoria-tutkimusalustan avulla tutkimus on jokapäiväistä ja jatkuvaa toimintaa. Uusia tutkimustuloksia saavutetaan päivittäin. Autenttisessa ympäristössä kerätty tutkimustieto on lisäarvo. Tutkimustilanne ei ole lavastettu, vaan todellisesta elämästä. Asiakas ei ajattele olevansa tutkimuskohde, eikä tiedä mitä asiaa kulloinkin tutkitaan (esim. raaka-aine, pakkaus tms.).

  • Asiakkaan saama pääasiallinen hyöty on oman kulutuksen, ravintotiedon ja hävikin seuraaminen. Asiakas osallistuu tutkimuksiin ja sitä kautta saa palkkioksi etuja ja kuponkeja.
  • Turun Yliopistolla keskitytään siihen, että saadaan hyvä tutkimusaineisto, jonka hyödyntämistä voidaan jatkaa edelleen. Tutkijat käyttävät saatua tutkimustietoa kuluttajien käyttäytymisestä mm. tieteellisten artikkeleiden kirjoittamiseen. Tietoja hyödynnetään myös Turun yliopiston tarjoamissa asiantuntijapalveluissa.
  • Elinkeinoelämä hyödyntää tutkimusalustaa omiin kaupallisiin tutkimuksiinsa, joka voi liittyä raaka-aineisiin, tuotevalintoihin, uusien tuotteiden kehittämiseen, pakkauksiin, kuluttajatestauksiin jne. Palvelututkimuksia alustalta yhteistyössä yliopiston kanssa tarjoaa Aistila Oy. Tutkimusravintolan operaattori eli Sodexo on tärkeä yhteistyökumppani tutkimuksen toteuttamisessa. Ratkaisun avulla voidaan seurata ravintolassa vietettyä aikaa, ruuhkahuippuja yms. ravintolalle itselleen merkityksellistä tietoa.
  • Yhtenä mitattavana tuloksena voidaan mainita PRO-gaala, johon Flavoria on valittu innovaatio-sarjaan yhdeksi kolmesta finalistista. PRO-gaala jakaa Horeca-alan tunnustuspalkintoja vuosittain.

Kehitysprojektin toteutuksessa hienointa on ollut, että ollaan voitu yhdistää eri alojen asiantuntijoita tutkimussektorilta, elinkeino-elämästä ja opetuksesta. Verkostomainen ratkaisujen kehitys on yliopistolle uudenlainen toimintamalli. On opittu, että uusia asioita kannattaa kehittää monitieteisen osaajajoukon kanssa sekä yliopiston sisällä mutta myös yhdessä yritysten kanssa: yhdessä työskentelemällä voidaan saavuttaa toivottu lopputulos”, kertoo Pauliina Ojansivu Turun yliopistolta. ”Tutkimus on tullut lähelle yrityksiä. Tämä on tarjonnut myös heille uusia ajatuksia ja hyödyntämismalleja. Hyvä kumppanuusverkosto on mahdollistanut toimivan yhteistyön, joka on kaikkien etu.”

Yhteistyö FENTECin kanssa aloitettiin pilottivaiheen jälkeen. Tärkeintä kumppanin valinnassa oli, että toimittaja pystyi tarjoamaan kokonaispalvelua ja tukea koko järjestelmän toteutukseen. FENTEC oli mukana kokonaisratkaisun suunnittelussa, tarjosi komponentit (tunnisteet, lukijat ja antennit) sekä konsultoinnin minne ja miten ne asennettiin. Heidän asiantuntijansa olivat mukana asennuksessa varmistamassa, että laitteet saatiin asennettua oikein.

”FENTEC oli aidon kiinnostunut siitä, että ratkaisu toimii myös käytännön ympäristössä ja että siihen ollaan tyytyväisiä. FENTECin kokemus, osaaminen ja kokonaisymmärrys asiasta oli vakuuttavaa. Lisäarvo oli FENTECin yhteistyökyky, joustavuus ja nopeus. Osaaminen ja halu palvella olivat kohdallaan”, toteaa Mari Norrdal.

Flavoria-tutkimusalustaa kehitetään edelleen, niin teknologian kuin toiminallisuuksien osalta. Ratkaisua hienosäädetään ja päivitetään säännöllisesti. Kehitys voi kohdistua myös RFID:ta hyödyntävään linjastoon.

Yritys
Flavoria tutkimusravintola

Flavoria® on tutkimusravintola, joka tuottaa monitieteistä tietoa ja kuluttajaymmärrystä yhteiskunnan ja liiketoiminnan kestävään kehittämiseen. Flavoria on Turun yliopiston ainutlaatuinen ”todellisen elämän” testausalusta, tutkimus- ja kehityslaboratorio, joka toimii Sodexon lounasravintolassa Kupittaalla. Flavoria mahdollistaa mukana oleville yhteistyöyrityksille tutkimuksiin osallistumisen, uusien teknologioiden ja palvelumallien kehittämisen, testaamisen ja kaupallistamisen. Flavoria kerää päivittäin dataa, josta myös kuluttajat saavat tietoa ruokavalinnoistaan ja hävikistä.

www.flavoria.fi

 

#RFID #NFC #etätunnistaminen #tiedonkeruujärjestelmä #tunnisteet #BetterKnowledge #Flavoria #tutkimusalusta #Turun yliopisto #FENTEC

Kiinnostuitko automaattisen tunnistamisen RATKAISUISTA tai TUOTTEISTA?

Lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta tai ota yhteyttä 010 841 0330 / sales@nullfentec.fi