Snellman_small_2

RFID-teknologialla luotettavampaa dataa
tuotannon prosessien kehittämiseen

Snellman Kokkikartanon Keravan tehtaalla haasteena oli saada tuotantoon tarkempi seuranta ja vähentää manuaalisia kirjauksia, jotta tuotantoprosessin vaiheista saataisiin luotettavampaa dataa. Tehokkaammalla tuotannonohjauksella lisättäisiin yrityksen kilpailukykyä.

Haaste ratkaistiin RFID-järjestelmällä, jonka avulla automatisoidaan toimintoja, helpotetaan työntekoa ja kerätään dataa. Paremman tiedon pohjalta voidaan kehittää tuotannon prosesseja. Hyvin toimiva tuotannonohjaus auttaa elintarvikkeiden tiukassa laadunvarmistuksessa ja lopputuloksena saadaan kustannussäästöjä.

#RFID-seuranta    |    #tuotannonohjaus    |   #automatisointi

Lue koko CASE alta >

HAASTE
Tarkempaa ja luotettavampaa dataa tuotannosta

Snellmanin aiemmin käytössä olevaa tuotantojärjestelmää uudistettiin, ja uudella MES- järjestelmällä (Manufacturing Execution System) haettiin entistä tarkempaa tuotannon seurantamahdollisuutta. Snellmanilla oli ollut viivakoodeja käytössä vuodesta 2005. Viivakoodit olivat toimiva ratkaisu, mutta vaativat käyttäjilta paljon kirjauksia tuotannon eri vaiheissa. Manuaalisten kirjausten luotettavuus ei ollut riittävä halutun tarkkuustason saavuttamiseksi ja kirjauksia olisi vaadittu vielä nykyistä enemmän.

Käyttöön haluttiin RFID-teknologia, sillä se olisi nykyaikainen ratkaisu järjestelmään, jollaista uusitaan harvoin. RFID-järjestelmäprojekti nivoutui osaksi MES-hanketta lähes alusta lähtien. ”Tavoitteena oli saada tuotannosta aikaisempaa tarkempi seuranta ja oikea data mihin voi luottaa. Luotettavan datan pohjalta voitaisiin kehittää tuotannon prosesseja ja saada kustannussäästöjä”, kertoo Guy Enkvist Snellmanilta.

RATKAISU
RFID-järjestelmä automatisoi tuotannon seurannan

Uudella RFID-ratkaisulla saadaan hyötyä tuotannossa, kun eri tuotantovaiheiden manuaalisia kirjauksia voidaan vähentää ja seuranta toimii automaatisesti. RFID:n avulla voitiin ottaa käyttöön enemmän seurantapisteitä, mikä merkitsi tarkempaa seurantaa ja dataa prosesseista.

Ratkaisun avulla seurataan automaattisesti tuotannossa raaka-aineita kuljettavia kuljetusyksiköitä, mollia ja vaunuja, joihin on kaikkiin asennettu RFID-tunnisteet. Tuotantoon sijoitetuilla lukijoilla ja antenneilla luetaan mollien ja vaunujen tunnisteet. Antennit liittyvät MES-kirjauspisteisiin, kuten lattiavaaka, annostelulinja tai muu linja. Linjoille sijoitetuilla antenneilla tunnistetaan annosteluun sisään tuleva molla ja luetaan mihin vaunuun annosteltava tuote laitetaan.

Snellmanilla haluttiin käyttöön passiivinen RFID. Kuljetusyksiköihin kiinnitettyjen tunnisteiden muistiin ei tallenneta tietoa, vaan niillä ainoastaan tunnistetaan vaunu tai kuljetusyksikkö. Tiedot välitetään MES-ohjelmaan, mistä löytyy tiedot siitä, mitä kyseisessä yksikössä sillä hetkellä on.

Kun tuotannossa tehdään massaa, kuten esimerkiksi lohikiusausmassaa, tuotannossa sijaitsevien RFID-lukijoiden ja -antennien avulla tunnistetaan automaattisesti mikä raaka-aine on kyseessä. Kun valmiin massan sisältämä molla siirtyy eteenpäin prosessissa, MES-järjestelmässä oleva ohjema tietää automaattisesti, mikä massa kyseisessä mollassa on.

Kypsytysosastolla jokaisessa uunissa ja linjassa rekisteröidään sisään ja ulos tuleva liikenne. Seurataan milloin tuote on mennyt uuniin ja milloin otettu pois jäädytykseen. Tuotteiden pitää jäähtyä tiettyyn pisteeseen tietyssä ajassa. Se on osa laadunseurantaa. Toinen ulottuvuus, kun tuote menee uuniin ja uunista jäädytykseen, generoi materiaalivirtaa MES-järjestelmässä. Voidaan vertailla ja kehittää materiaalivirtauksia, kuten esim. miksi virtaus toimii toisessa tunnelissa paremmin kuin toisessa. On tärkeää saada tieto minkä tuotantokoneiden kautta tuote on kulkenut, sillä elintarvikkeissa on tarkka laatuseuranta. MES-järjestelmästä löytyy kaikki tieto ja vertailutulokset. Jos vikatapauksia ilmenee, niihin voidaan reagoida nopeammin.

Haasteellisinta RFID-järjestelmän toteutuksessa on ollut saada luennat toimimaan niin varmasti, että järjestelmä lukee kun pitää ja on lukematta kun ei pidä. Tuotannossa on paljon metallia, jotka häiritsee luentoja. Metalli aiheuttaa heijastuksia, mikä vaikuttaa radioaaltojen toimintaan. Tunnisteiden kestävyys on myös haaste. Uunissa lämpö nousee niin korkealle, että käytössä on eri tunnisteet, jotka kestävät enemmän lämpöä.

TULOKSET
Tarkemmalla datalla parempaa tuotannonohjausta ja laatua

RFID-järjestelmä toimii Snellmanilla osana kokonaisvaltaista prosessin kehittämistä, mikä sisältää teknisen toteutuksen, laadun valvonnan sekä työntekijät, jotka ovat myös tärkeässä roolissa prosessissa. Ratkaisun avulla voidaan vähentää henkilökunnan kirjauksia, mikä mahdollistaa keskittymisen muuhun työhön.

RFID-ratkaisulla ollaan saavutettu se mitä haettiin, vaikka kaikkia tuloksia ei voida täysin eritellä. RFID-teknologia on auttanut siinä, että kirjaukset tapahtuvat automaattisesti ja mollat tunnistetaan, mikä vähentää manuaalisia kirjauksia. Luennat on saatu toimimaan hyvin. MES-järjestelmän avulla on mahdollisuus löytää kehitettäviä asioita jolloin tuotantoprosessia voidaan seurata ja kehittää entistä paremmin. Koko MES-ratkaisu on auttanut siihen, että reseptit ja omavalvonta ovat digitaalisessa muodossa, ja on voitu luopua paperisista lomakkeista ja resepteistä. RFID-järjestelmällä saatua tietoa käytetään myös tuotannon seuraamiseen reaaliaikaisesti tehtaan 3D-mallista. Sen avulla nähdään reaaliajassa 3D-kuvan pohjalta miten materiaali liikkuu tehtaalla.

Vaikka RFID-ja MES-järjestelmät on tarkoitettu Snellmanin sisäiseen käyttöön ja prosessien kehitykseen, niiden avulla hyvin toimivat tuotannonohjaus ja laadunvarmistus tarkoittavat myös laadukkaampia tuotteita. Kauppaketjut ja Horeca-puolen asiakkaat saavat tasaisesti toimituksia, ovat tyytyväisempiä tuotteiden laatuun, mikä tarkoittaa esimerkiksi vähemmän palautuksia. Prosessien tehostamisen avulla saadaan kustannussäästöjä.

RFID-ratkaisua kehitetään edelleen. Kun uusi ratkaisu otetaan käyttöön, huomataan uusia kehitettäviä asioita. Käyttöä laajennetaan myös Snellmanin Pietarsaaren tehtaalle, jonne on tulossa vastaavanlainen järjestelmä.

Yhteistyöhön FENTECin (aiemmin Toptunniste) kanssa vaikutti erityisesti luottamus FENTECin ratkaisuihin ja asiantuntijuuteen. ”Yhteistyö FENTECin kanssa sujuu todella hyvin. Toimitukset ovat ajoissa, laitteet on aina esikonfiguroitu ja ratkaisua, kuten esimerkiksi luentojen tehoja, on paranneltu myös paikan päällä tehtaalla. FENTECillä on ollut hyviä ratkaisuideoita, joiden pohjalta kehitystyötä on tehty”, toteaa Guy Enkvist.

Yritys
SNELLMAN

Snellman-konserni on perheyritys, joka on perustettu Pietarsaaressa vuonna 1951. Veljekset Kurt ja Lars Snellman halusivat tehdä parempia, laadukkaampia ja hyvän makuisia tuotteita, niinpä he perustivat makkaratehtaan. Snellmanin toiminnan ytimessä ovat kotimaisuus, yhteistyö lähituottajien kanssa, puhtaat raaka-aineet ja laadukkaat tuotteet. Snellman-konserniin kuuluu emoyhtiö Oy Snellman Ab ja kaksi toimialaa: Lihanjalostus ja Valmisruoka. Snellman-konserni tunnetaan laadukkaista tuotteistaan ja vahvoista brändeistään, joita ovat mm. Herra Snellman, Kokkikartano ja Mr. Panini. Snellman-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 307 miljoonaa euroa ja se työllisti 1 667 henkilöä.

www.snellmangroup.fi

#RFID #RAINRFID #seuranta #tuotannonohjaus #etätunnistaminen  #BetterKnowledge #Snellman #FENTEC

Kiinnostuitko automaattisen tunnistamisen RATKAISUISTA?

Lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta tai ota yhteyttä 010 841 0330 / sales@nullfentec.fi