RTK_Palvelu_NFC_tag

Palveluprosessin digitalisointi NFC:lla vähentää
virheitä ja parantaa tuloksia

RTK-Palvelu on kiinteistöhuollon monipalveluyhtiö, jolla on suuri määrä palvelukohteita ja henkilöstöä valtakunallisesti.

Kehittääkseen palveluidensa tuotannonohjausta, RTK-Palvelu digitalisoi palveluprosessejaan mobiilitunnistamisella eli NFC-teknologialla. Automaattisella kohteiden ja käyttäjien tunnistamisella vähennetään merkittävästi virheitä, mikä säästää aikaa ja lisää prosessien tehokkuutta.

#NFC tunnisteet    |    #mobiiliraportointi    |   #palveluprosessin digitalisointi

Lue koko CASE alta >

HAASTE
Lisää tarkkuutta palvelukohteiden kirjauksiin

RTK-Palveluiden haaste oli kehittää tuotannonohjausta niin, että pystyttäisiin tehostamaan töiden kirjausta palvelukohteissa ja vähentämään virhekirjauksia.

Palvelukohteissa haasteita on aiheuttanut osittain manuaalinen töiden kirjaus. Palvelukohteita on kaikkiaan 7000-8000, joten oikean kohteen löytäminen työsuoritusten kirjaamiseksi on ollut työlästä ja virhemahdollisuudet ovat olleet melko suuret. Virheelliset kirjaukset ovat aiheuttaneet lisätöitä palkanmaksu- ja laskutusprosessissa. Kuitatut työt ovat olleet ennalta sovittuja työlistassa olevia töitä. Nopeita keikkatöitä ei ole pystynyt kirjaamaan, jos ne eivät olleet työlistassa. Lisätyöt on käsitelty aikaisemmin manuaalisesti; niistä sopiminen on ollut usein suullista ja muistinvaraista, ja käytännöt vahvasti henkilö- ja tiimikohtaisia. Tiedot eivät ole aina siirtyneet laskutukseen.

Tavoitteena oli automatisoida töiden kirjausta ja vähentää virheistä aiheutuvia ongelmia. Kaikki osapuolet hyötyvät, kun työ kirjautuu oikealle kohteelle. Työntekijät saavat oikeankokoisen palkan oikeasta työstä, sillä palkka on yleensä kohdekohtainen. Oikealle asiakkaalle lähtee oikean kokoinen lasku. Toimintaa pystytään tehostamaan, kun kirjaukset menevät oikein ja saadaan parempaa dataa.

RATKAISU
Toiminnanohjauksen automatisoinnilla vähemmän virheitä

RTK-Palvelun toiminnanohjauksen kehittämiseen valittiin NFC-teknologia, jota hyödynnetään työnohjaukseen ja mobiilikuittaukseen tarkoitetun Mobilog-järjestelmän kanssa. Pilottiprojekti toteutettiin CGI:n Mobilog-ohjelmistolla ja FENTECin (aiemmin Toptunniste) tunnisteilla.

Uuden ratkaisun avulla työsuoritukset kuitataan helposti mobiililaitteilla. Ratkaisulla tavoitellaan kirjausten tarkkuutta. Työntekijät tunnistavat kohteessa olevan NFC-tunnisteen älypuhelimella ja kuittaavat työn tehdyksi. Kirjaukset menevät automaattisesti oikealle kohteelle. Kohteissa on yleensä yksi tunniste per kohde. Laajoihin kohteisiin, kuten isoihin halleihin, kopioidaan päätunniste useampaan sijaintiin, jolloin työntekijät voivat kuitata työn vaivattomasti. RTK-Palvelun työntekijöiden mobiililaitteet on uusittu ja niissä on kirjauksiin tarvittava NFC-ominaisuus.

RTK-Palvelun tunnisteratkaisu on integroitu yrityksen tietojärjestelmiin. Kirjaukset siirretään Mobilog-ohjelmistosta toiminnanohjausjärjestelmään ja edelleen palkkahallintaan sekä taloushallinnon raportointiin.

RTK-Palvelussa on otettu käyttöön myös henkilökohtaiset käyttäjätunnisteet, jotka helpottavat työntekijöiden hallinnointia. Erillisiä tunnuksia RTK-Palvelun järjestelmään ei tarvita, vaan työntekijä aloittaa työpäivän kirjautumalla sisään mobiilitunnisteella. Kun kaikki päivän kohteet on kuitattu, työntekijä kirjautuu ulos järjestelmästä. Koodatut käyttäjätunnukset helpottavat toimintaa ja säästävät käyttäjätunnusten hallinnointiin kuluvan työajan.

TULOKSET
Tuotantoprosessin digitalisoinnilla tehoa palveluihin

Uuden ratkaisun pilottiprojektista ja alkuvaiheen käytöstä on jo saatu seuraavia tuloksia:

  • Ensisijainen tavoite eli virheiden vähentäminen kirjauksissa on toteutunut.
  • Käyttäjien kirjautuminen käyttäjätunnisteilla on ollut lähes 100% ja myös kohteiden kirjaaminen on korkealla asteella. Aikaisemmin kirjautuminen on ollut vaihtelevaa ja vaikeasti mitattavissa, mutta uudella järjestelmällä tietoa saadaan helposti.
  • Kirjaamisen automatisoinnilla saadaan ajansäästöä ja pitemmällä aikavälillä toiminnan tehostuessa kustannussäästöä.
  • Uuden ratkaisun avulla saadaan lisätuloa, kun keikkatöitä voidaan jatkossa kirjata helposti mobiililla ja niiden laskuttaminen on varmempaa.
  • Ratkaisun avulla seurannan tarkkuus ja saadut tulokset parantuvat huomattavasti.

Yhteistyö FENTECin kanssa on joustavaa ja toimivaa. Ymmärrys toimittajan puolelta on tärkeää. Omalla ilmeellä brändätyt tunnisteet olivat hyvä ajatus, ne ovat tuoneet asiakaskohteisiin RTK:n näkyvyyttä ja työntekijöille hyvää fiilistä. Työntekijät ovat olleet tyytyväisiä ratkaisuun”, kertoo Tero Jalonen RTK-Palvelusta.

Uusi ratkaisu digitalisoi palveluiden tuotantoprosessia ja vähentää manuaalisia työvaiheita. Jatkossa tilauksia ja palveluiden toteutumista on helppo seurata datan perusteella. Saadaan tietoa prosessin ogelmakohdista, kuten miksi johonkin työvaiheeseen on käytetty normaalia enemmän työaikaa, ja niiden syihin pystytään paneutumaan helpommin. Datan pohjalta voidaan toimintaa kehittää, suunnitella ja ennakoida paremmin.

Uuden järjestelmän käyttöönotto kiinteistöpalveluiden tuotannonohjauksessa on RTK-Palvelulle merkittävä projekti ja investointi, jonka on laskettu maksavan itsensä takaisin. Myös muut kuin rahalliset hyödyt ovat merkittäviä. Palvelun käyttöä on tarkoitus laajentaa myöhemmin ja samaa käyttäjätunnistetta voidaan käyttää jatkossa myös muihin järjestelmiin. Käyttöönoton valmistuttua tavoitteena on kehittää edelleen palveluita digitaalisemmiksi RTK-Palvelun strategian mukaisesti.

YRITYS
RTK-Palvelu

RTK-Palvelu on erikoistunut kiinteistöhoidon monipalveluyhtiö ja yksi Suomen johtavista kiinteistöhuollon, teknisten palveluiden, teollisuuden ja siivouspalveluiden tarjoajista yli 45 vuoden kokemuksella. RTK-Palvelun 30 toimipisteessä työskentelee yli 3 300 ammattilaista, jotka huolehtivat asiakkaiden kiinteistöjen, kuten teollisuusyritysten, hotellien, laivojen, satamien ja vaativien liikekiinteistöjen huollosta. RTK-Palvelu on on osa arvostettua Contineo-konsernia, johon kuuluu myös jääkiekkojoukkue Rauman Lukko.

www.rtkpalvelu.fi

#RFID #RAINRFID #NFC #mobiiliraportointi #tuotannonohjaus #palveluprosessin digitalisointi #RTK Palvelu #FENTEC

Kiinnostuitko automaattisen tunnistamisen TUOTTEISTA?

Lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta tai ota yhteyttä 010 841 0330 / products@nullfentec.fi

 


    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]