Closeup of a girl hand showing a horizontal blank smartphone screen isolated on a white background

Molokin säiliöiden elinkaaren hallinta digitaaliaikaan

Molokille räätälöity RFID-ratkaisu auttaa keräämään tietoa säiliöistä ja automatisoimaan tuotteiden seurannan koko niiden elinkaaren ajan, läpi tuotannon aina tukeen ja huoltoon saakka. Digitalisoidun prosessin avulla tehostetaan toimintoja jakamalla ja hallitsemalla tietoa reaaliaikaisesti henkilöstön ja loppukäyttäjien kesken. Molok tarjoaa moderneja ja tehokkaita jätehuoltoratkaisuita miljoonille ihmisille ympäri maailman.

#RFID-ratkaisut    |    #omaisuudenhallinta    |   #elinkaarenhallinta

Lue koko CASE alta >

HAASTE
Datan keräyksen ja informaation kulun tehostaminen läpi tuotteiden elinkaaren

Molok halusi digitalisoida säiliöidensä elinkaariin liittyvät tiedot ja tapahtumat säiliön valmistushetkestä kentällä tapahtuvaan raportointiin asti. Tiedonkeruu haluttiin automatisoida tuotannossa, välivarastoissa ja tilausten toimituksissa sekä tehdä helpoksi ja hyödylliseksi myös tuotteen loppukäyttäjille.

Tuotannosta kerättävän tiedon haluttiin auttavan tuotekehitystä, tuotannonsuunnittelua ja varastosaldojen seurantaa. Lähetysvaiheessa kuormien lastaaminen haluttiin helpoksi trukkikuskille. Toimituksiin liittyen haluttiin digitaalisesti ja luotettavasti tiedot, mitkä säiliöyksilöt on toimitettu millekin asiakkaalle ja missä kuormassa. Kentällä säiliön tietojen saatavuutta sekä säiliöltä raportointia haluttiin helpottaa muun muassa asennusten, huoltopyyntöjen ja varaosatilausten tekemisen sekä huoltojen suorittamisen osalta.

RATKAISU
RFID-järjestelmä säiliöiden etätunnnistamiseen elinkaaren eri vaiheissa

Säiliöihin kiinnitetään valmistusvaiheessa RFID- ja NFC-/QR-tunnisteet ja tunnistusratkaisuksi räätälöimme tarpeiden mukaisen elinkaarenhallintakokonaisuuden. RFID-tunnisteen avulla säiliön liikettä ja yksilöllisiä tietoja voidaan seurata koko niiden elinkaaren ajan RFID-porttien avulla tuotannossa, välivarastossa ja lähetysvaiheessa.

Asennusvaiheessa säiliön GPS-sijaintitiedot valokuvineen tallennetaan järjestelmään tunnistetta hyödyntäen. Sen avulla loppukäyttäjä näkee säiliönsä perustiedot sekä voi luoda huoltopyyntöjä ja varaosatilauksia. Varaosatilaus on asiakkaalle helppoa, koska järjestelmä ehdottaa kyseisen säiliöyksilön kokoonpanoon sopivia varaosia.

TULOKSET
RFID ja NFC helpottavat ja nopeuttavat toimintaa

Toimistohenkilöstöllä on mahdollisuus etsiä kentällä olevia säiliöitä mm. valmistus-, toimitus- tai asennuspäivän mukaan, tuotetyypeittäin, säiliön tilan mukaan, asiakkaittain tai sijainneittain. Toimistolla hallitaan myös säiliöiltä lähetettyjä huoltopyyntöjä ja varaosatilauksia. Säiliöiden yksilöinnin ja asennustietojen avulla huolto on helppo tilata juuri oikealle säiliölle oikeaan sijaintiin.

Huoltovastaava suorittaa huollon huoltopyynnön mukaisesti ja kuittaa suorituksen tunnisteen avulla, jolloin tieto suorituksesta näkyy heti myös toimistohenkilöstölle. Huoltovastaava saa toteutetun järjestelmän avulla tiedot säiliön valmistuksesta, kokoonpanosta, asennuksesta ja aikaisemmasta huoltohistoriasta.

FENTECin (aiemmin Toptunniste) toteuttama järjestelmä antaa tietoja säiliöistä koko niiden elinkaaren ajan. Tiedonsiirto tapahtuu reaaliaikaisesti ja on helppoa myös loppukäyttäjän kannalta. Informaatio kulkee tehokkaasti eri osapuolten välillä ja näin vältytään turhalta tyhjäkäynniltä prosessien eri vaiheissa.

YRITYS
MOLOK OY

Lähes 30 toimintavuotensa aikana Molok Oy on laajentunut kansainväliseksi yritykseksi, jonka tuotteet tunnetaan ympäri maailmaa. Ympäristöä, kustannuksia ja aikaa säästävää järjestelmää käyttävät päivittäin miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Tuotteita on erilaisissa asumisen kulttuureissa, yhteensä yli 140 000 yksikköä.

www.molok.com

#RFID #RFIDjärjestelmä #NFC #etätunnistaminen #datacapture #omaisuudenhallinta #elinkaarenhallinta #BetterKnowledge #Molok #FENTEC

Kiinnostuitko automaattisen tunnistamisen RATKAISUISTA?

Lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta tai ota yhteyttä 010 841 0330 / sales@nullfentec.fi