Lindström_työvaatteet_3

Lindströmin tuotantoprosessi automatisoitiin
reaaliaikaiseksi ja läpinäkyväksi RFID:lla

Lindström on Euroopan johtavia tekstiilipalveluyrityksiä, joka vuokraa ja huoltaa työvaatteita asiakkailleen. Parantaakseen asiakaspalveluaan, Lindström tarvitsi keinon uudistaa ja tehostaa työvaatteiden toimitusketjuaan.

Uudistetun liiketoimintakonseptin mukaan vaatteiden toimitusaikoja nopeutettiin merkittävästi ja tuotteita valmistetaan nyt Latvian tehtaalla juuri asiakkaiden tarpeita vastaava määrä. Haaste tuotannon läpimenoajan tehostamisesta tehtaalla ratkaistiin Toptunnisteen RFID-ratkaisulla. Läpinäkyvän ja reaaliaikaisesti seurattavan tuotantoprosessin avulla asiakkaiden tilausten etenemistä pystytään tarkkailemaan sekä tehtaalla että pääkonttorilla Helsingissä.

”Asiakkaidemme tilaus-ja toimitusprosessi on nopeutunut useasta kuukaudesta viikkoon”. RFID-järjestelmän avulla automatisoitu tuotantoprosessi on nostanut tuottavuutta huomattavasti verrattuna manuaaliseen työhön”, kertoo Jarmo Vahtervuo Lindströmiltä.

#RFID-ratkaisut    |    #tuotannonohjaus   |   #prosessin automatisointi

Lue koko CASE alta >

 

HAASTE
Asiakaspalvelun parantaminen ja toimitusketjun tehostaminen

Lindströmin haasteena oli, että yksilöllisten työvaatteiden määrä oli moninkertaistunut viime vuosina, minkä vuoksi myös keskusvaraston koko oli moninkertaistunut. Parantaakseen asiakaspalveluaan Lindström halusi vähentää paljon resursseja vaativaa ja hidasta välivarastointia. Keino tähän oli nopeuttaa työvaatteiden tilaus- ja toimitusketjua. Tämän saavuttaminen vaati tehokkaampaa tuotannon ohjausta, nopeampaa ja läpinäkyvämpää prosessia sekä tarkempaa seurantaa mitä menee tuotannon läpi. Tavoitteena oli nähdä reaaliaikaisesti jokaisen tilauksen tilanne.

Haaste ratkottiin perustamalla uusi moderni tehdas Latviaan ja ottamalla käyttöön uusia työkaluja tuotantoprosessin hallintaan. Tuotteet valmistetaan ja toimitetaan asiakkaille nyt suoraan tilauksesta.

RATKAISU
Älykästä RFID-teknologiaa tuotantoprosesseihin

Asiakkaan tarve kirkastettiin ja ensin toteutettiin pilotti RFID-järjestelmällä. Yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltiin missä prosessin vaiheissa kannattaa tunnistaa ja kerätä dataa, jotta se auttaa tuotannon läpimenoa sekä seurantaa.

Ratkaisuksi tehtaalla otettiin käyttöön uusi RFID-järjestelmä, HAAVI Platform ratkaisualusta tiedonkeruuseen, jonka avulla pystytään seuraamaan kaikkien yksittäisten tekstiilien ja tuotantoerien käsittelyyn liittyviä työvaiheita. Jokaiseen tekstiiliin kiinnitetään RFID-tunniste, joka avulla voidaan seurata missä tekstiili on menossa tuotannossa. RFID-lukupisteitä sijoitettiin tehtaalle tuotantoprosessin kriittisiin vaiheisiin, kuten leikkaus, ompelu, pakkaus ja lähettämö. Lukupisteistä saatu data välitetään suoraan tehtaan sisäisiin APS-järjestelmään (Advanced Planning System) ja MES-järjestelmään (Manufacturing Execution System) sekä palkanlaskentaan rajapinnan yli. Näiden järjestelmien kautta tieto välitetään lisäksi kankaiden ja lisätarvikkeiden hallintaan tarkoitettuun WMS-järjestelmään (Warehouse Management System). Kytkettyjä laitteita ja järjestelmiä hallitaan helposti web-käyttöliittymän kautta.

 

Tuotannon läpimenoa seurataan sovelluksella, jonka avulla nähdään missä vaiheessa tuotantoa kukin yksittäinen asiakkaan tekstiili on menossa, kuinka nopeasti valmistus etenee ja mitkä tekstiilit on pakattu. Asiakkaan tilausten reaaliaikaisen seurannan lisäksi pystytään seuraamaan kuinka paljon tekstiilejä menee tietyn tuotantovaiheen läpi. Tämä data auttaa myös palkanmaksussa. Työntekijöille maksetaan palkka tuotannon tehon ja tehdyn minuttimäärän mukaan. Ilman RFID-tunnistamista tämä laskenta olisi manuaalista työtä.

Yksittäisiä tekstiileitä voidaan tarvittaessa seurata myös pakkauksen jälkeen, esim. jakelussa tai myöhemmin pesulassa. RFID-tunniste on käytettävissä koko tekstiilin elinkaaren ajan.

TULOKSET
Tuotannon läpinäkyvyydellä ja reaaliaikaisella seurannalla parempaa asiakaspalvelua

Tavoite toimitusketjun ja prosessien läpinäkyvyydestä ja tehostamisesta saavutettiin. Asiakkaille ne näkyvät entistä parempana palveluna. Asiakastyytyväisyydestä kertovat myös suunnitelmat rakentaa lisää kapasiteettia lähitulevaisuudessa.

RFID-järjestelman avulla on saatu aikaan seuraavia tuloksia:

  • Sekä tehtaalla Latviassa että pääkonttorilla Helsingissä pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti tuotantoprosessia ja asiakkaiden tilausten etenemistä. Pääkonttorilla tehdään seurannan perusteella päätöksiä, kuten ennusteita toimittajille. Latvian tehtaalla tehdään varsinainen tuotannon ohjaus.
  • Tilaus- ja toimitusprosessi on nopeutunut useasta kuukaudesta jopa viikkoon.
  • Tuotannon läpimenoaika on nopeutunut radikaalisti 4-5 viikosta jopa yhteen päivään.
  • RFID mahdollistaa tuottavuuuden mittaamisen, mikä auttaa palkkojen maksussa (minuuttimäärä ja tuotannon teho).
  • Automatisointi vähentää manuaalista työtä ja on nostanut tuottavuutta huomattavasti.
  • Tehtaan tuottavuus (tuotetut minuutit, tuotetut kappaleet, tuottavuus ja kannattavuus) on selvästi (vähintään 10-15%) yli asetettujen tavoitteiden, jotka pohjautuvat vaateteollisuuden keskiarvoon (Industry standard). Tuottavuus on saatu aikaan LEAN-menetelmän ja johtamisjärjestelmän avulla, missä RFID on merkittävä työkalu tehtaan johtamisessa sekä eri tuotantomenetelmien ja -järjestelmien käytön apuna.
  • Toimitusketjun tehostaminen parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Asiakkaan tarpeen mukaisten ratkaisujen löytäminen on ensiarvoisen tärkeää. Arvostamme FENTECin (aiemmin Toptunniste) osaamista, asiakkaan ymmärrystä ja joustavuutta. FENTEC tekee minkä lupaa. He löysivät meille juuri oikean ratkaisun”, kiteyttää Jarmo Vahtervuo.

YRITYS
LINDSTRÖM GROUP

Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, jolla on 170 vuoden kokemus tekstiilialalta. Lindström tarjoaa ratkaisuja toimitilojen siisteyteen ja sisustamiseen, työpukeutumiseen ja suojautumiseen sekä tytäryhtiönsä Comfortan kautta hotellien ja terveydenhuollon tekstiilipalveluita. Lindström tarjoaa työvaatteita kaikissa 24:ssa toimintamaassaan.

www.lindstromgroup.com/fi

 

#RFID #RFIDjärjestelmä #etätunnistaminen #jäljitettävyys #läpinäkyvyys #tuotannonohjaus #BetterKnowledge #Lindströmgroup #FENTEC

Kiinnostuitko automaattisen tunnistamisen RATKAISUISTA?

Lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta tai ota yhteyttä 010 841 0330 / sales@nullfentec.fi