Helsinki_Arrivals_2A

Finavia tarjoaa parempaa asiakaskokemusta ja matkatavarakärryjen saatavuutta RFID-seurannalla

Finavia on suomalainen lentoasemayhtiö, joka tarjoaa palveluita lentoyhtiöille, lentomatkustajille ja lentoasemilla palvelujaan tarjoaville toimijoille. Finavian haasteena on hyvän asiakaspalvelukokemuksen ylläpitäminen, mitä voitaisiin kehittää matkatavarakärryjen saatavuutta parantamalla.

Ratkaisu oli RFID-pohjainen matkatavarakärryjen seurantajärjestelmä. Reaaliaikaisella järjestelmällä tunnistetaan kärryjen sijainti kentällä ja niiden lukumäärät lähtö- ja tuloauloissa. Näin kärryjä pystytään tarjoamaan matkustajille sopiva määrä oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Järjestelmän avulla saadaan myös lisää tietoa matkustajakäyttäytymisestä.

”Seurantajärjestelmän avulla henkilöstöllä oleva tieto saadaan digitalisoitua seurattavaan ja raportoitavaan muotoon. Paremman tiedon avulla pystytään ajankäyttöä parantamaan sekä suunnittelemaan ja tehostamaan toimintaa lentokentällä”, korostaa Niko Ropa, Operations Supervisor, Finavia.

#RFID ratkaisut    |    #omaisuuden hallinta    |   #palveluiden digitalisointi

Lue koko CASE alta >

HAASTE
Matkatavarakärryjen paikantaminen ja saatavuus lentokentällä

Finavian haasteena Helsinki-Vantaalla on hyvän asiakaspalvelukokemuksen ylläpitäminen ja sitä kautta koko lentoliiketoiminnan kehittäminen. Erityisesti matkustajamääriä kasvattavan Aasian vaihtoliikenteen aikaansaamaan kilpailuun on pystyttävä vastaamaan. Kauttakulku kentällä pyritään saamaan mahdollisimman jouhevaksi asiakkaille verrattuna kilpaileviin Euroopan kenttiin. Merkittävä osa kentällä tapahtuvaa asiakaspalvelua on matkatavarakärryjen saatavuus.

Parantaakseen asiakaspalvelua, Finavia tarvitsi työkalun, jolla matkatavarakärryjen paikantaminen pystytään tekemään entistä tehokkammin aiemman aikaavievän manuaalisen työn sijaan. Matkatavarakärryt kulkeutuvat lentomatkustajien mukana laajalle alueelle terminaalin ympäristöön ja parkkialueille. Kärryt pitää palauttaa takaisin lähtöaulaan, jotta niitä on kentälle saapuville matkustajille riittävästi tarjolla. Lähtevien lentojen puolella haaste on käänteinen, kun kärryt kerääntyvät porteille ja haittaavat esteetöntä liikkumista ja koneiden boardingia. Finavia halusi myös enemmän tietoa matkustajakäyttäytymisestä.

RATKAISU
Matkatavarakärryjen saatavuus paremmaksi RFID-seurannalla

Ratkaisuksi Finavialle räätälöitiin RFID-tekniikkaa hyödyntävä matkatavarakärryjen seurantantajärjestelmä. Jokainen matkatavarakärry merkitään yksilöllisellä RFID-tunnisteella. Käyttötarkoitukseen parhaiten soveltui hyvän luentaominaisuutensa, kestävyytensä ja kokonsa vuoksi Confidex Carrier Tough II -tunniste. Tunnisteet luetaan automaattisesti lentokentällä sisääntulo- ja lähtöauloissa sijaitsevissa RFID-lukijapisteissä, kun kärryt kulkevat sisään tai ulos niiden ohitse. Lukijapisteistä tieto välitetään pilvipalvelussa toimivaan ohjelmistoon, jonka kautta tietojen hallinta, tarkastelu ja raportointi on helppoa.

Ratkaisun avulla saadaan tehostettua käyttöä nykyisellä kärrymäärällä ja kohdennettua saatavuutta ruuhkapiikkeihin. Sen avulla saadaan myös tärkeää tietoa asiakaskäyttäytymisestä.

Jatkossa ohjelmistoon saadaan liitettyä myös lentotiedot. Kun tiedetään lentojen profiilit, onko kyseessä loma- vai reittilento, pystytään ennakoimaan matkatavarakärryjen tarve tuloaulassa saapuvien matkustajien määrää vastaavaksi. Paremman tiedon avulla pystytään allokoimaan ja suunnittelemaan toimintaa paremmin.

Seurantajärjestelmä auttaa myös mainospintojen myynnissä. Järjestelmällä saadaan lisäarvoa, kun tiedetään kuinka monta kärryä on mainospinnassa ja voidaan osoittaa, että kärryt liikkuvat x määrän vuodessa, mikä nostaa mainospaikan arvoa.

Järjestelmän jatkokehityksellä saadaan toteutettua lisäominaisuuksia, kuten kärryjen lukeminen käsiskannereilla ja kärryjen ”arvon” ja huoltotarpeen arvioiminen. Jatkossa järjestelmää voidaan soveltaa myös ostokärryjen sekä alueella liikkuvien muiden kohteiden seurantaan.

TULOKSET
Tiedolla parempaa johtamista ja toiminnan tehostamista

FENTECin (aiemmin Toptunniste) Finavialle toteuttama RFID-järjestelmä toimittaa juuri sitä mitä Finavia halusi. Siitä on tehty työkalu, joka toimii Finavian organisaation eri tasoilla. Järjestelmän avulla saadaan tietoa niin työnjohdon suunnittelun avuksi kuin itse operatiiviseen työhön käytännön työkaluna.

RFID-seurantajärjestelmän tuloksena on saavutettu seuraavaa:

  • Saadaan lähes ajantasaista tietoa miten paljon kärryjä tuloaulassa on, jolloin päästään reagoimaan tilanteisiin nopeasti, kun määrä alkaa supistua
  • Kärryjen saatavuus on parantunut huomattavasti järjestelmän avulla, kun niiden annostelua pystytään toteuttamaan tehokkaammin.
  • Lentokentillä toteutettavan ASQ-palvelukyselyssä (Airport Service Quality) Finavian kärryarvosana on noussut aiemmasta, mitä ei ole tapahtunut vuosiin.
  • Tiedot saadaan mitattavaan muotoon, jolloin on mahdollista seurata ja kehittää toimintaa.
  • Toimintatapoja ja työmenetelmiä on järjestelty uudelleen järjestelmän avulla saadun tiedon perusteella.
  • Helsinki-Vantaan kauttakulku on saatu mahdollisimman jouhevaksi asiakkaille.
  • Finavian asiakaspalvelu on parantunut järjestelmän avulla.

FENTEC ymmärsi hyvin Finavian tahtotilan, jonka pohjalta kärryseuranta on yksilöity juuri Finavian tarpeeseen sopivaksi. FENTECin tietotaitoa on hyödynnetty siinä miten toteutus kannattaa tehdä. Finavia on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön.

Parasta yhteistyössä on ollut toiminnan nopeus ja asiakaslähtöisyys. FENTECin RFID-ratkaisu auttaa meitä tekemään maailmanluokan palvelua”, kiteyttää Niko Ropa.

YRITYS
FINAVIA

Finavia on suomalainen lentoasemayhtiö, jonka ydinliiketoimintaa on 21 lentoaseman operointi eri puolilla Suomea. Finavia vastaa lentoasemien infrastruktuurin rakennuttamisesta, huollosta ja ylläpidosta, kuten tietoliikenne-, valaistus- ja lämmitysratkaisuista, liikennejärjestelyistä, turvatarkastuksista sekä opasteista ja neuvonnasta terminaalissa. Helsinki-Vantaa on merkittävä eurooppalainen hub ja johtava vaihtoasema Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä. Se on saanut palvelutasostaan useita kansainvälisiä palkintoja ja tunnustuksia.

www.finavia.fi

 

#RFID #jäljitettävyysratkaisu #etätunnistaminen #IoT #BetterKnowledge #Finavia #FENTEC

Kiinnostuitko automaattisen tunnistamisen RATKAISUISTA?

Lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta tai ota yhteyttä 010 841 0330 / sales@nullfentec.fi