Rengas_www

RFID-pohjainen eKANBAN-ratkaisu tehostaa
Saterexin rengastuotantoa

Eurl Saterex-Iris on Afrikan kolmanneksi suurin rengastehdas, joka palvelee niin paikallista markkinaa kuin vientimarkkinoita. Tehdas on erittäin moderni, toteutettu pääosin suomalaisen Black Donuts Engineeringin toimesta, yhteistyössä kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa.

Black Donuts Engineering inc. vastaa myös tehtaan tuotannonohjauksesta, joka noudattaa Lean-periaatetta ja keskittyy pull-menetelmän mukaisesti välivarastoinnin vähentämiseen. Tuotannonohjauksen tehostamiseksi kehitettiin RFID-pohjainen elektroninen eKanban-ratkaisu, joka mahdollistaa tuotannon kokonaistilanteen reaaliaikaisen ja paremman seurannan sekä tuotantoprosessin ja työnohjauksen tehostamisen.

#eKANBAN-ratkaisu    |    #tuotannonohjaus    |   #työprosessien tehostaminen

Lue koko CASE alta >

HAASTE
Parempi kokonaisnäkemys tuotannosta

Black Donuts Engineering inc. (jäljempänä Black Donuts) halusi saada Eurl Saterex-Iris’in (jäljempänä Saterex) tehtaalle jo käytössä olleen perinteisen Kanban-taulun sijaan elektronisen Kanban-taulun. Elektronisella taululla haluttiin parantaa tuotannon ohjausta.

Tavoitteena oli saada rengastehtaalle parempi kokonaisnäkemys tuotannosta. Tuotantoalueella on Kanban-tauluja yhteensä yhdeksän kappaletta, ja ne sijaitsevat hajallaan kahdessa kerroksessa. Kaikkia yhdeksää taulua piti seurata yksittäin manuaalisesti eli kokonaistilanteen hahmottaminen oli hidasta ja työlästä.

Toinen haaste oli, että tuotantokorttien saapumisaikoja Kanban-tauluun ei tiedetty, eli taulun tietojen perusteella ei pystytty seuraamaan milloin tuotannossa piti tuottaa tiettyä materiaalia. Kanban-tauluun ei aina muistettu merkitä aikaa, milloin kortti on palautettu tauluun. Oli vaikea havaita, mikä oli materiaalin hälytysaika ja paljonko varastoa oli jäljellä.

Ratkaisua lähdettiin kehittämään yhdessä FENTECin (aiemmin Toptunniste) kanssa. Kokemusta yhteistyöstä ja RFID-teknologiasta oli jo aiemmasta rengastehtaan RFID-projektista.

RATKAISU
Reaaliaikainen näkymä tuotantoon elektronisilla eKanban-tauluilla

Elektronista Kanban-taulua lähdettiin kehittämään imuohjauksen ja manuaalisen Kanban-ohjauksen pohjalta. Perinteisestä Kanban-taulusta haluttiin kehittää elektronisesti toimiva, jotta taulua pystyttäisiin tarkastelemaan tietoverkon kautta.

Black Donuts esitti idean FENTECille ja yhteistyöpalavereiden tuloksena päätettiin yhdistää perinteinen Kanban-taulu ja RFID-tekniikka. Ratkaisuun etsittiin sopivaa taulua ja lukijaa. Päädyttiin yksinkertaiseen ratkaisuun, jossa lisättäisiin nykyiseen Kanban-tauluun RFID-ominaisuuksia. Kanban-taulun perinteiset kortit korvattaisiin RFID-korteilla, jotka luettaisiin taulusta RFID-tekniikalla.

eKanban-taulujen tavoitteena oli saada parempi kokonaisnäkemys tuotannosta, kun kaikkia Kanban-tauluja pystyttäisiin takastelemaan miltä tahansa Saterexin tietokoneelta web-selaimen kautta. eKanban-ratkaisulla saadaan kuva kokonaistilanteesta, jolloin pystytään tarkastelemaan koko tuotantoalue ja hajallaan sijaitsevien yhdeksän taulun tilanteet sähköisesti samasta yhteisestä näkymästä.

eKanban-ratkaisun avulla saadaan myös aikamerkintä automaattisesti joka kortille, kun ne liitetään tauluun. Järjestelmä laskee ja ilmoittaa itse hälytysajat, eli paljonko varastoa on jäljellä.

TULOKSET
eKanban-ratkaisu optimoi rengastehtaan tuotantoprosessia

eKanban-ratkaisu on otettu Saterex’in rengastehtaalla Algeriassa käyttöön syksyllä 2019. Ratkaisun avulla saadaan monen tasoisia etuja tuotannon optimointiin.

Tuotantolinjalla työskentelevien ”operaattoreiden” kannalta uusi ratkaisu ei muuta toimintatapoja, he käyttävät Kanban-taulua kuten ennenkin. Työnjohto, esimiehet ja tehtaan johto puolestaan pystyvät tarkastelemaan tuotantotilannetta etänä reaaliaikaisesti web-käyttöliittymän kautta. Ratkaisun avulla voidaan priorisoida töitä paremmin, ja reagointiaika tuotannon vaikeuksiin lyhenee. eKanban auttaa suunnittelussa, kun saadaan samanaikaisesti kaikki tuotannon näkymät käyttöön.

Taustatiedot tuotannosta tulevat eKanban-järjestelmään MES-järjestelmästä, jossa eri prosessien päiväkulutukset ja varastojen minimi- ja maximitasot määritellään. MES’in kautta päästään erillisiin eKanban-näkymiin, jotka näyttävät visuaalisen kuvan välivarastoista. eKanban-ratkaisulla ainoastaan seurataan tuotantoa, ei automaattisesti määrätä mitään. Tiimi tekee saadun tiedon perusteella päätökset toimenpiteistä. Ratkaisun avulla seuranta paranee ja se auttaa toimintojen optimoinnissa.

Ratkaisulla saavutetaan myös työnjohdollista etua. Aiemmin operaattorit toivat kortteja tauluun isommissa erissä, eikä saatu selville mistä syystä korttien palautus oli viivästynyt. Manuaalisella versiolla toimittaessa eivät kortit palautuneet tauluun, vaikka operaattorin materiaaliyksikkö olisi ollut tyhjä. eKanbanin avulla saadaan korteista selville yksilölliset tiedot, vaikka tauluun tuotaisiin samanaikaisesti useita eri materiaalien profiileita. Ratkaisun avulla korttien tuominen eKanban-tauluun säännöllistyy ja niihin tulee samalla aikamerkintä. Tämä edistää operaattoreiden toiminnan kehittämistä ja auttaa siten työnjohdossa.

Tehtaan tuotannonohjauksessa noudatetaan pull-menetelmää, jonka merkittävin etu on välivarastotasojen vähentäminen. Lean-periaatteen mukainen eKanban-ratkaisu tuo tähän  lisämahdollisuuksia. Tuotannon optimointi perinteisellä Kanban-taululla toteutuu jo, mutta eKanbanilla saadaan tuotantoa seurattua vielä paremmin, ja joihinkin fyysisen Kanbanin haasteisiin saadaan ratkaisuja.

eKanban-korteissa olevat RFID-tunnisteet mahdollistavat myös kuljetusalustojen seurannan tuotannossa.

 

 

Yritys
BLACK DONUTS

Black Donuts is an innovative and independent partner for tire manufacturers worldwide. Their unique team can build a top-efficient tire factory, start the production, and run the R&D. Their strength is the knowledge of tire manufacturing process from inside out.

Black Donuts aims to become a major global player in the tire industry offering turnkey solutions in all fields of tire manufacture and technology. Their goal is in building valuable long-term relationships with customers, developing the tire industry together.

www.blackdonuts.com

 

#RFID #eKanban #etätunnistaminen #tuotannonohjaus #BetterKnowledge #BlackDonuts #FENTEC

Kiinnostuitko eKanban-RATKAISUISTA?

Lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta tai ota yhteyttä 010 841 0330 / sales@nullfentec.fi