Miten RFID-teknologia toimii?

Miten RFID-teknologia toimii?

RFID-teknologiasta puhutaan paljon erityisesti tuotannon ja logistiikan tehostamisen yhteydessä. Termi ei ole kuitenkaan yleisesti tunnettu, vaikka monet meistä hyödyntävät nykyään RFID:ta arjessa mm. älypuhelimia käyttäessään. RFID:n suomennettu termi, radiotaajuuksinen etätunnistaminen, ei ole juurikaan tutumpi. Mitä RFID-teknologia sitten tarkoittaa?

RFID-teknologia tulee sanoista Radio Frequency Identification, mikä tarkoittaa radiotaajuuksia pitkin välitettävää tietoa. Radiotaajuuksia pitkin liikkuu tietoa mm. eri aloilla toimivien radio- ja satelliittilähettimien sekä navigointilaitteiden välillä. Esimerkkejä radiolaitteista ovat mm.: matkapuhelin, langaton hiiri ja näppäimistö, WLAN-tukiasema, Bluetooth, radiopuhelin, radio-ohjattava lelu, langaton lämpömittari, langattomat kuulokkeet, televisio, oven avaus- ja valvontatutka sekä ilmailun ja merenkulun radiolaitteet.

Valon nopeudella etenevät radiotaajuudet ovat luonnonvara, joka ei kulu eikä vähene käytössä”, kertoo Viestintävirasto. Radiotaajuuksien käyttö on kansainvälisten standardien mukaan määritelty.

Miten radiotaajuuksilla tunnistaminen toimii?

RFID on automaattisen tunnistamisen teknologia, minkä avulla voidaan välittää tietoa kahden erillisen kohteen välillä: tunnisteen ja lukijan, jotka on suunniteltu keskustelemaan keskenään radioteitse juuri tietyllä taajuudella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunniste
Kohteeseen kiinnitettävä RFID-tunniste eli tagi valitaan käyttötarkoituksen ja -kohteen mukaan. RFID-tunniste sisältää aina sirun ja antennin sekä jonkin verran muistia. Tunniste voidaan sisällyttää tuotteeseen jo valmistusvaiheessa, tai vaihtoehtoisesti lisätä haluttuun kohteeseen myöhemmin. Tunniste voi olla esimerkiksi tarra tai kovapintainen ruuveilla kohteeseen kiinnitettävä tagi. Tunniste voidaan sisällyttää myös mm. kortteihin ja avaimenperiin. Tunniste luetaan etäisyydestä riippuen eri taajuusalueilla, mikä vaikuttaa valittavan tunnisteen ja lukijalaitteen vaatimuksiin.

Lukijalaite
RFID-tunniste voidaan lukea välimatkasta riippuen erillisten lukijalaitteiden tai mobiililaitteiden avulla. Lukijalaite voi olla käsikäyttöinen mobiililukija tai vaihtoehtoisesti kiinteään lukupisteeseen, kuten sisääntuloporttiin, kiinnitettävä automaattinen lukijalaite. Automaattisten lukupisteiden läpi kulkevia tunnisteita voidaan lukea jopa satoja kerralla. Mikäli lukijalaite ei sisällä integroitua antennia, asennetaan ne antenniportteihin.

RFID-tekniikan etuna moneen muuhun automaattisen tunnistuskeinoon verrattuna on kohteiden luettavuus kaukaa, nopeasti ja tietoturvallisesti. Lisäksi tunnisteisiin voidaan sisällyttää paljon tietoa.

Missä RFID:ta käytetään?

RFID-tekniikkaa voidaan hyödyntää mm. tuotteiden ja omaisuuden havainnointiin, tunnistamiseen ja yksilöintiin. Kohteesta luettava tieto välitetään ohjelmistoon, jonka avulla tietoa voidaan käsitellä ja esittää halutussa muodossa sekä välittää edelleen muihin tietojärjestelmiin.

Moni on ehkä tietämättään käyttänyt RFID-teknologiaa älypuhelimellaan, esimerkiksi lähimaksamiseen. Mobiililaitteessa tulee tällöin olla NFC-toiminto (Near Field Communication on lyhyen matkan langaton teknologia, joka hyödyntää RFID-tekniikkaa), jolloin kaksi NFC-tekniikkaa käyttävää laitetta muodostavat yhteyden, kun ne tuodaan kosketusetäisyydelle toisistaan. Toinen laite (mobiililaite tai maksupääte) toimii lukijana ja toinen tunnisteena (laite tai NFC-tagi).

 

RFID-tekniikkaa on hyödynnetty jo pitkään esimerkiksi kulun- ja pääsynvalvonnassa sekä matka- ja maksukorteissa. Yhä lisääntyvässä määrin teknologiaa käytetään IoT:n myötä esineiden hallintaan ja tunnistamiseen verkon yli. Ihmiset ja laitteet kommunikoivat keskenään ja käyttökokemus laajenee fyysisestä digitaaliseen, mikä vahvistaa kuluttajien vuorovaikutusta ja tiedonsaantia tuotteista.

RFID-teknologiaa käytetään yhä enemmän myös valmistavan teollisuuden ja palveluiden prosessien tehostamiseen:

  • tuotanto- ja toimitusketjujen ohjaukseen ja seurantaan sekä tuotteiden ”läpimenon” tehostamiseen
  • tuotantoprosessien optimointiin ja laadunvalvontaan, työnkulun suunnitteluun sekä materiaalien saatavuuden parantamiseen
  • logistiikan tavaravirtojen seurantaan sekä tilaus- ja lähetystoimintojen automatisointiin

Automatisoitu tiedon tunnistaminen, lukeminen ja välittäminen nopeuttaa ja helpottaa toimintoja, vähentää manuaalisia virheitä ja mahdollistaa resurssien siirtämisen manuaalisesta työstä tuottavampiin toimintoihin. Teknologiaa voidaan hyödyntää millä tahansa toimialalla ja sovelluskohteet lisääntyvät jatkuvasti tekniikan kehittyessä. RFID-teknologialla saadaan parempaa tietoa, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Oikeat päätökset tuottavat viivan alle parempaa tulosta.

Tutustu myös artikkeliimme 8 hyvää syytä valita RFID-teknologia >>